Hindi | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Mi perdiĝis.
Niet weten waar je bent.
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Kie mi povas trovi ___?
Naar een bepaalde voorziening vragen
... la banĉambron?
voorziening
... bankon/ŝanĝoficejon?
voorziening
... hotelon?
voorziening
... benzinstacion?
voorziening
... malsanulejon?
voorziening
... apotekon?
voorziening
... magazenon?
voorziening
... supermarkton?
voorziening
... bushaltejon?
voorziening
... metroohaltejon?
voorziening
... turistoficejon?
voorziening
... monaŭtomaton?
voorziening
Kiel mi iras al___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
... la urbocentron?
bepaalde plek
... la stacidomon?
bepaalde plek
... la aerhavenon?
bepaalde plek
... la policejon?
bepaalde plek
... la ambasadon de [lando]?
de ambassade van een bepaald land
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... trinkejojn?
plek
... kafejojn?
plek
... restoraciojn?
plek
... noktoklubojn?
plek
... hotelojn?
plek
... turismajn allogojn?
plek
... historiajn lokojn?
plek
... muzeojn?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Turnu maldekstre.
De weg wijzen
Turnu dekstre.
De weg wijzen
Iru rekte.
De weg wijzen
Reiru.
De weg wijzen
Haltu.
De weg wijzen
Iru al la___.
De weg wijzen
Iru post la____.
De weg wijzen
Serku la___.
De weg wijzen
montsuben
De weg wijzen
supren
De weg wijzen
vojkruciĝo
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
trafiklumo
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
parko
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Naar een kaartjesloket vragen
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... solan bileton ...
een kaartje met alleen heenreis
... revenan bileton ...
een kaartje met heen- en terugreis
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... tagbileton ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... semajnobileton ...
een pas die de hele week te gebruiken is
... monatbileton ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Een bepaalde stoel reserveren
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Informeren naar de reisduur
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Informeren of een stoel nog vrij is
Tio estas mia sidloko.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

malferma
Een winkel is open
ferma
Een winkel is dicht
eniro
Bord voor de toegang
eliro
Bord voor de uitgang
puŝu
eltiru
viroj
Mannentoilet
virinoj
Vrouwentoilet
Okupata
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
neokupata
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Mi bezonas iri al __[loko]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
Kiom por iri al __[loko]__?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Sekvu tiun aŭton!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Kie mi povas lui aŭton?
Vragen waar je een auto kunt huren
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...por unu tago/semajno.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Mi volas plenan asekuron.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Mi ne bezonas asekuron.
Om geen verzekering vragen
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Kie estas la proksima benzinstacio?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
La benzinujo ne estas plena.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
La motoro faras strangan bruon.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
La aŭto estas difektita.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is