Engels | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Mi perdiĝis.
I am lost.
Niet weten waar je bent.
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Can you show me where it is on the map?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Kie mi povas trovi ___?
Where can I find___?
Naar een bepaalde voorziening vragen
... la banĉambron?
... a bathroom?
voorziening
... bankon/ŝanĝoficejon?
... a bank/an exchange office?
voorziening
... hotelon?
... a hotel?
voorziening
... benzinstacion?
... a gas station?
voorziening
... malsanulejon?
... a hospital?
voorziening
... apotekon?
... a pharmacy?
voorziening
... magazenon?
... a department store?
voorziening
... supermarkton?
... a supermarket?
voorziening
... bushaltejon?
... the bus stop?
voorziening
... metroohaltejon?
... the subway station?
voorziening
... turistoficejon?
... a tourist information office?
voorziening
... monaŭtomaton?
... an ATM/a cash machine?
voorziening
Kiel mi iras al___?
How do I get to___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
... la urbocentron?
... the downtown area?
bepaalde plek
... la stacidomon?
... the train station?
bepaalde plek
... la aerhavenon?
... the airport?
bepaalde plek
... la policejon?
... the police station?
bepaalde plek
... la ambasadon de [lando]?
... the embassy of [country]?
de ambassade van een bepaald land
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Can you recommend any good___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... trinkejojn?
... bars?
plek
... kafejojn?
... cafes?
plek
... restoraciojn?
... restaurants?
plek
... noktoklubojn?
... night clubs?
plek
... hotelojn?
... hotels?
plek
... turismajn allogojn?
... tourist attractions?
plek
... historiajn lokojn?
... historic sites?
plek
... muzeojn?
... museums?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Turnu maldekstre.
Turn left.
De weg wijzen
Turnu dekstre.
Turn right.
De weg wijzen
Iru rekte.
Go straight ahead.
De weg wijzen
Reiru.
Go back.
De weg wijzen
Haltu.
Stop.
De weg wijzen
Iru al la___.
Go towards the___.
De weg wijzen
Iru post la____.
Go past the___.
De weg wijzen
Serku la___.
Watch for the___.
De weg wijzen
montsuben
downhill
De weg wijzen
supren
uphill
De weg wijzen
vojkruciĝo
intersection
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
trafiklumo
traffic lights
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
parko
park
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Where can I buy a bus/train ticket?
Naar een kaartjesloket vragen
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... solan bileton ...
... single ticket ...
een kaartje met alleen heenreis
... revenan bileton ...
... return ticket ...
een kaartje met heen- en terugreis
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... first class/second class ticket ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... tagbileton ...
... day pass ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... semajnobileton ...
... weekly pass ...
een pas die de hele week te gebruiken is
... monatbileton ...
... monthly pass ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
How much is a ticket to __[location]__ ?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Een bepaalde stoel reserveren
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Kiom longe por atingi __[loko]__?
How long to get to __[location]__?
Informeren naar de reisduur
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Is this seat taken?
Informeren of een stoel nog vrij is
Tio estas mia sidloko.
That is my seat.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

malferma
open
Een winkel is open
ferma
closed
Een winkel is dicht
eniro
entrance
Bord voor de toegang
eliro
exit
Bord voor de uitgang
puŝu
push
eltiru
pull
viroj
men
Mannentoilet
virinoj
women
Vrouwentoilet
Okupata
occupied
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
neokupata
vacant
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Do you know the number to call a taxi?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Mi bezonas iri al __[loko]__.
I need to go to __[location]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
Kiom por iri al __[loko]__?
How much to go to__[location]__?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Can you wait here for a moment?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Sekvu tiun aŭton!
Follow that car!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Kie mi povas lui aŭton?
Where is the car rental?
Vragen waar je een auto kunt huren
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
I'd like to rent a small car/large car/van.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...por unu tago/semajno.
... for one day/one week.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Mi volas plenan asekuron.
I want full coverage insurance.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Mi ne bezonas asekuron.
I do not need insurance.
Om geen verzekering vragen
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Should I bring the car back with a full tank?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Kie estas la proksima benzinstacio?
Where is the next gas station?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
I would like to include a second driver.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
What is the speed limit in cities/on highways?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
La benzinujo ne estas plena.
The tank is not full.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
La motoro faras strangan bruon.
The engine makes a strange noise.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
La aŭto estas difektita.
The car is damaged.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is