Portugees | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

I am lost.
Eu estou perdido (a).
Niet weten waar je bent.
Can you show me where it is on the map?
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Where can I find___?
Onde eu encontro ___?
Naar een bepaalde voorziening vragen
... a bathroom?
... um banheiro?
voorziening
... a bank/an exchange office?
... um banco/uma casa de câmbio?
voorziening
... a hotel?
... um hotel?
voorziening
... a gas station?
... um posto de gasolina?
voorziening
... a hospital?
... um hospital?
voorziening
... a pharmacy?
... uma farmácia?
voorziening
... a department store?
... uma loja de departamento?
voorziening
... a supermarket?
... um supermercado?
voorziening
... the bus stop?
... uma parada de ônibus?
voorziening
... the subway station?
... uma estação de metrô?
voorziening
... a tourist information office?
... um centro de informações turísticas?
voorziening
... an ATM/a cash machine?
... um caixa eletrônico?
voorziening
How do I get to___?
Como eu faço para chegar ___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
... the downtown area?
... ao centro da cidade?
bepaalde plek
... the train station?
... a estação de trem?
bepaalde plek
... the airport?
... ao aeroporto?
bepaalde plek
... the police station?
... a delegacia de polícia?
bepaalde plek
... the embassy of [country]?
... a embaixada [país]?
de ambassade van een bepaald land
Can you recommend any good___?
Você pode recomendar algum bom ___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... bars?
... bares?
plek
... cafes?
... cafeterias?
plek
... restaurants?
... restaurantes?
plek
... night clubs?
... boates?
plek
... hotels?
... hotéis?
plek
... tourist attractions?
... atrações turísticas?
plek
... historic sites?
... cidades históricas?
plek
... museums?
... museus?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Turn left.
Vire à esquerda.
De weg wijzen
Turn right.
Vire à direita.
De weg wijzen
Go straight ahead.
Siga em frente.
De weg wijzen
Go back.
Volte.
De weg wijzen
Stop.
Pare.
De weg wijzen
Go towards the___.
Vá em direção à ___.
De weg wijzen
Go past the___.
Passe o ___.
De weg wijzen
Watch for the___.
Procure por ___.
De weg wijzen
downhill
para baixo
De weg wijzen
uphill
para cima
De weg wijzen
intersection
intersecção
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
traffic lights
semáforo
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
park
parque
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Where can I buy a bus/train ticket?
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Naar een kaartjesloket vragen
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... single ticket ...
... bilhete único ...
een kaartje met alleen heenreis
... return ticket ...
... bilhete de ida e volta ...
een kaartje met heen- en terugreis
... first class/second class ticket ...
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... day pass ...
... passe de um dia ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... weekly pass ...
... bilhete semanal ...
een pas die de hele week te gebruiken is
... monthly pass ...
... bilhete mensal ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
How much is a ticket to __[location]__ ?
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
I'd like to reserve a seat (by the window).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Een bepaalde stoel reserveren
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
How long to get to __[location]__?
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Informeren naar de reisduur
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Is this seat taken?
Este lugar está ocupado?
Informeren of een stoel nog vrij is
That is my seat.
Este é o meu assento.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

open
aberto
Een winkel is open
closed
fechado
Een winkel is dicht
entrance
entrada
Bord voor de toegang
exit
saída
Bord voor de uitgang
push
empurrar
pull
puxar
men
homens
Mannentoilet
women
mulheres
Vrouwentoilet
occupied
ocupado
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
vacant
livre
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Você conhece algum número de táxi?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
I need to go to __[location]__.
Eu preciso ir para _[local]_.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
How much to go to__[location]__?
Quanto custa para ir para _[local]_?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Can you wait here for a moment?
Você pode esperar aqui por um momento?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Follow that car!
Siga aquele carro!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Where is the car rental?
Onde posso alugar um carro?
Vragen waar je een auto kunt huren
I'd like to rent a small car/large car/van.
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
... for one day/one week.
... por um dia/uma semana.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
I want full coverage insurance.
Eu quero pacote de seguro completo.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
I do not need insurance.
Eu não preciso de seguro.
Om geen verzekering vragen
Should I bring the car back with a full tank?
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Where is the next gas station?
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
I would like to include a second driver.
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
What is the speed limit in cities/on highways?
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
The tank is not full.
O tanque não está cheio.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
The engine makes a strange noise.
O motor está fazendo um barulho estranho.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
The car is damaged.
O carro está danificado.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is