Esperanto | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

I am lost.
Mi perdiĝis.
Niet weten waar je bent.
Can you show me where it is on the map?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Where can I find___?
Kie mi povas trovi ___?
Naar een bepaalde voorziening vragen
... a bathroom?
... la banĉambron?
voorziening
... a bank/an exchange office?
... bankon/ŝanĝoficejon?
voorziening
... a hotel?
... hotelon?
voorziening
... a gas station?
... benzinstacion?
voorziening
... a hospital?
... malsanulejon?
voorziening
... a pharmacy?
... apotekon?
voorziening
... a department store?
... magazenon?
voorziening
... a supermarket?
... supermarkton?
voorziening
... the bus stop?
... bushaltejon?
voorziening
... the subway station?
... metroohaltejon?
voorziening
... a tourist information office?
... turistoficejon?
voorziening
... an ATM/a cash machine?
... monaŭtomaton?
voorziening
How do I get to___?
Kiel mi iras al___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
... the downtown area?
... la urbocentron?
bepaalde plek
... the train station?
... la stacidomon?
bepaalde plek
... the airport?
... la aerhavenon?
bepaalde plek
... the police station?
... la policejon?
bepaalde plek
... the embassy of [country]?
... la ambasadon de [lando]?
de ambassade van een bepaald land
Can you recommend any good___?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... bars?
... trinkejojn?
plek
... cafes?
... kafejojn?
plek
... restaurants?
... restoraciojn?
plek
... night clubs?
... noktoklubojn?
plek
... hotels?
... hotelojn?
plek
... tourist attractions?
... turismajn allogojn?
plek
... historic sites?
... historiajn lokojn?
plek
... museums?
... muzeojn?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Turn left.
Turnu maldekstre.
De weg wijzen
Turn right.
Turnu dekstre.
De weg wijzen
Go straight ahead.
Iru rekte.
De weg wijzen
Go back.
Reiru.
De weg wijzen
Stop.
Haltu.
De weg wijzen
Go towards the___.
Iru al la___.
De weg wijzen
Go past the___.
Iru post la____.
De weg wijzen
Watch for the___.
Serku la___.
De weg wijzen
downhill
montsuben
De weg wijzen
uphill
supren
De weg wijzen
intersection
vojkruciĝo
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
traffic lights
trafiklumo
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
park
parko
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Where can I buy a bus/train ticket?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Naar een kaartjesloket vragen
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... single ticket ...
... solan bileton ...
een kaartje met alleen heenreis
... return ticket ...
... revenan bileton ...
een kaartje met heen- en terugreis
... first class/second class ticket ...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... day pass ...
... tagbileton ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... weekly pass ...
... semajnobileton ...
een pas die de hele week te gebruiken is
... monthly pass ...
... monatbileton ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
How much is a ticket to __[location]__ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
I'd like to reserve a seat (by the window).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Een bepaalde stoel reserveren
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
How long to get to __[location]__?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Informeren naar de reisduur
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Is this seat taken?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Informeren of een stoel nog vrij is
That is my seat.
Tio estas mia sidloko.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

open
malferma
Een winkel is open
closed
ferma
Een winkel is dicht
entrance
eniro
Bord voor de toegang
exit
eliro
Bord voor de uitgang
push
puŝu
pull
eltiru
men
viroj
Mannentoilet
women
virinoj
Vrouwentoilet
occupied
Okupata
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
vacant
neokupata
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
I need to go to __[location]__.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
How much to go to__[location]__?
Kiom por iri al __[loko]__?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Can you wait here for a moment?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Follow that car!
Sekvu tiun aŭton!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Where is the car rental?
Kie mi povas lui aŭton?
Vragen waar je een auto kunt huren
I'd like to rent a small car/large car/van.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
... for one day/one week.
...por unu tago/semajno.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
I want full coverage insurance.
Mi volas plenan asekuron.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
I do not need insurance.
Mi ne bezonas asekuron.
Om geen verzekering vragen
Should I bring the car back with a full tank?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Where is the next gas station?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
I would like to include a second driver.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
What is the speed limit in cities/on highways?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
The tank is not full.
La benzinujo ne estas plena.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
The engine makes a strange noise.
La motoro faras strangan bruon.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
The car is damaged.
La aŭto estas difektita.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is