Japans | Uitdrukkingen - Reizen | Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
病院に連れて行ってください
Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
気持ちが悪い
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
今すぐ医者に診てもらいたい!
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
助けて!
Om onmiddelijke medische hulp roepen
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
救急車を呼んで!
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
ここが痛いです
Tonen waar het pijn doet
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
ここに発疹があります
Tonen waar je uitslag hebt
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
熱があります
Meedelen dat je koorts hebt
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
風邪を引きました
Meedelen dat je een verkoudheid hebt
ฉันไอ (Chan I.)
咳が出ます
Meedelen dat je moet hoesten
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
いつも疲れています
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
めまいがします
Meedelen dat je duizelig bent
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
食欲がありません
Meedelen dat je geen zin hebt in eten
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
お腹がすいていません
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
虫に刺されました
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
暑さが原因だと思います
Opperen dat je symptomen door de hitte komen
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
何か変なものを食べたと思います
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
私の_[body part]_ が痛い
Duidelijk maken waar het pijn doet
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
_[body part]_を動かすことができない
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen
...หัว...(hua)
...頭...
Lichaamsdeel
...ส่วนท้อง...(suan tong)
...お腹...
Lichaamsdeel
...แขน... (kan)
...腕...
Lichaamsdeel
...ขา... (kha)
...脚...
Lichaamsdeel
...หน้าอก... (na-aok)
...胸...
Lichaamsdeel
...หัวใจ... (hua-jai)
...心臓...
Lichaamsdeel
...คอ... (kor)
...喉...
Lichaamsdeel
...ตา... (ta)
... 目 ...
Lichaamsdeel
...หลัง...(lung)
... 背 ...
Lichaamsdeel
...เท้า... (tao)
... 足 ...
Lichaamsdeel
...แขน...(kan)
...手...
Lichaamsdeel
...หู...(hoo)
...耳...
Lichaamsdeel
...ลำไส้... (lum sai)
...便通...
Lichaamsdeel
...ฟัน... (fun)
...歯...
Lichaamsdeel
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
私は糖尿病です
Meedelen dat je suikerziekte hebt
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
私は喘息持ちです
Meedelen dat je astma hebt
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
私は心臓病です
Meedelen dat je hartproblemen hebt
ฉันท้อง (Chan tong.)
私は妊娠しています
Meedelen dat je zwanger bent
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
一日に何回飲めばいいですか?
Naar de dosering van een geneesmiddel vragen
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
伝染性はありますか?
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
私は日に当たり/泳ぎ/スポーツをし/お酒を呑むことができますか?
Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
これが私の保険書類です
Je verzekeringspapieren laten zien
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
私は保険に入っていません
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
病気の診断書が必要です
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
少し気分が良くなりました
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
状態が悪化しました
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
前と同じ状態です
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
___を買いたいです
Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
痛み止め薬
Geneesmiddel
เพนิซิลิน (penicilin)
ぺニシリン
Geneesmiddel
แอสไพริน (aspirin)
アスピリン
Geneesmiddel
อินซูลิน (insulin)
インシュリン
Geneesmiddel
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
軟膏
Geneesmiddel
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
睡眠薬
Geneesmiddel
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
生理用ナプキン
Geneesmiddel
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
殺菌剤
Medisch product
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
バンドエイド
Medisch product
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
包帯
Medisch product
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
経口避妊薬
Medisch product
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
コンドーム
Ander product
ครีมกันแดด (cream gun dad)
日焼け止め
Ander product

Gezondheid - Allergieën

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
私は___にアレルギーがあります
Je allergieën noemen
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
花粉
Allergie
ขนสัตว์ (kon sud)
動物の毛
Allergie voor dieren
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
ハチ刺され 
Allergie voor insecten
ตัวเห็บ (tua heb)
ダニ
Allergie
รา (ra)
カビ
Allergie
ยางดิบ (yang dib)
ラテックス
Allergie
เพนิซิลิน (penicilin)
ペニシリン
Geneesmiddelallergie
ถั่ว (tua)
ナッツ/ピーナッツ
Voedselallergie
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
ゴマ/ヒマワリの種
Voedselallergie
ไข่ (kai)
Voedselallergie
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
海産食品/魚/貝/えび
Voedselallergie
แป้ง (pang)
小麦粉/麦
Voedselallergie
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
牛乳/乳糖/乳製品
Voedselallergie
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
グルテン
Voedselallergie
ถั่วเหลือง (tua leung)
大豆
Voedselallergie
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
豆科の植物/豆/サヤエンドウ/トウモロコシ
Voedselallergie
เห็ด (hed)
キノコ
Voedselallergie
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
果物/キーウィ/ココナツ
Voedselallergie
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
生姜/シナモン/コリアンダー
Voedselallergie
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
チャイブ/タマネギ/ニンニク
Voedselallergie
แอลกอฮอล์ (alcohol)
アルコール
Voedselallergie