Frans | Uitdrukkingen - Reizen | Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Je dois me rendre à l'hôpital.
Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
Je me sens malade.
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Je dois voir un médecin immédiatement !
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Au secours !
Om onmiddelijke medische hulp roepen
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Appelez une ambulance !
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
J'ai mal là.
Tonen waar het pijn doet
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
J'ai des rougeurs ici.
Tonen waar je uitslag hebt
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
J'ai de la fièvre.
Meedelen dat je koorts hebt
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
J'ai un rhume.
Meedelen dat je een verkoudheid hebt
ฉันไอ (Chan I.)
Je tousse.
Meedelen dat je moet hoesten
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Je suis constamment fatigué(e).
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
J'ai la tête qui tourne.
Meedelen dat je duizelig bent
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Je n'ai pas d'appétit.
Meedelen dat je geen zin hebt in eten
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Je ne dors pas la nuit.
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
J'ai été mordu(e) par un insecte.
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Je pense que c'est à cause de la chaleur.
Opperen dat je symptomen door de hitte komen
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
J'ai dû manger quelque chose d'avarié.
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal.
Duidelijk maken waar het pijn doet
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Je n'arrive pas à bouger mon/ma _[partie du corps]_.
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen
...หัว...(hua)
... tête ...
Lichaamsdeel
...ส่วนท้อง...(suan tong)
... estomac ...
Lichaamsdeel
...แขน... (kan)
... bras ...
Lichaamsdeel
...ขา... (kha)
... jambe ...
Lichaamsdeel
...หน้าอก... (na-aok)
... poitrine ...
Lichaamsdeel
...หัวใจ... (hua-jai)
... cœur ...
Lichaamsdeel
...คอ... (kor)
... gorge ...
Lichaamsdeel
...ตา... (ta)
... œil ...
Lichaamsdeel
...หลัง...(lung)
... dos ...
Lichaamsdeel
...เท้า... (tao)
... pied ...
Lichaamsdeel
...แขน...(kan)
... main ...
Lichaamsdeel
...หู...(hoo)
... oreille ...
Lichaamsdeel
...ลำไส้... (lum sai)
... intestins ...
Lichaamsdeel
...ฟัน... (fun)
... dent ...
Lichaamsdeel
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Je suis diabétique.
Meedelen dat je suikerziekte hebt
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Je fais de l'asthme.
Meedelen dat je astma hebt
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
J'ai un problème cardiaque.
Meedelen dat je hartproblemen hebt
ฉันท้อง (Chan tong.)
Je suis enceinte.
Meedelen dat je zwanger bent
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Combien de fois par jour dois-je en prendre ?
Naar de dosering van een geneesmiddel vragen
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Est-ce contagieux ?
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Je peux rester au soleil/aller nager/faire du sport/boire de l'alcool ?
Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Voici mes papiers d'assurance.
Je verzekeringspapieren laten zien
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Je n'ai pas d'assurance maladie.
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
J'ai besoin d'un certificat médical.
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Je me sens un peu mieux.
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
C'est pire.
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Il n'y a pas de changement.
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Je voudrais acheter du/de la ___.
Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
anti-douleurs
Geneesmiddel
เพนิซิลิน (penicilin)
pénicilline
Geneesmiddel
แอสไพริน (aspirin)
aspirine
Geneesmiddel
อินซูลิน (insulin)
insuline
Geneesmiddel
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
pommade
Geneesmiddel
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
somnifères
Geneesmiddel
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
serviettes hygiéniques
Geneesmiddel
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
désinfectant
Medisch product
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
pansements
Medisch product
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
bandages
Medisch product
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
pilules contraceptives
Medisch product
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
préservatifs
Ander product
ครีมกันแดด (cream gun dad)
crème solaire
Ander product

Gezondheid - Allergieën

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Je suis allergique au/à la ___.
Je allergieën noemen
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
pollen
Allergie
ขนสัตว์ (kon sud)
poils d'animaux
Allergie voor dieren
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
piqûres de guêpes ou d'abeilles
Allergie voor insecten
ตัวเห็บ (tua heb)
acariens
Allergie
รา (ra)
moisissure
Allergie
ยางดิบ (yang dib)
latex
Allergie
เพนิซิลิน (penicilin)
pénicilline
Geneesmiddelallergie
ถั่ว (tua)
noix/cacahuètes
Voedselallergie
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
graines de sésame / graines de tournesol
Voedselallergie
ไข่ (kai)
œufs
Voedselallergie
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes
Voedselallergie
แป้ง (pang)
farine/blé
Voedselallergie
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
lait/lactose/produits laitiers
Voedselallergie
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
gluten
Voedselallergie
ถั่วเหลือง (tua leung)
soja
Voedselallergie
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
plantes légumineuses/pois/haricots/maïs
Voedselallergie
เห็ด (hed)
champignons
Voedselallergie
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
fruits/kiwis/noix de coco
Voedselallergie
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
gingembre/cannelle/coriandre
Voedselallergie
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
ciboulette/oignons/ail
Voedselallergie
แอลกอฮอล์ (alcohol)
alcool
Voedselallergie