Engels | Uitdrukkingen - Reizen | Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
I need to go to the hospital.
Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
I feel sick.
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
I need to see a doctor immediately!
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Help!
Om onmiddelijke medische hulp roepen
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Call an ambulance!
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
It hurts here.
Tonen waar het pijn doet
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
I have a rash here.
Tonen waar je uitslag hebt
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
I have a fever.
Meedelen dat je koorts hebt
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
I have a cold.
Meedelen dat je een verkoudheid hebt
ฉันไอ (Chan I.)
I have a cough.
Meedelen dat je moet hoesten
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
I am tired all the time.
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
I feel dizzy.
Meedelen dat je duizelig bent
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
I don't have any appetite.
Meedelen dat je geen zin hebt in eten
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
I can't sleep at night.
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
An insect bit me.
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
I think it's the heat.
Opperen dat je symptomen door de hitte komen
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
I think that I have eaten something bad.
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
My _[body part]_ hurts.
Duidelijk maken waar het pijn doet
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
I can't move my _[body part]_.
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen
...หัว...(hua)
... head ...
Lichaamsdeel
...ส่วนท้อง...(suan tong)
... stomach ...
Lichaamsdeel
...แขน... (kan)
... arm ...
Lichaamsdeel
...ขา... (kha)
... leg ...
Lichaamsdeel
...หน้าอก... (na-aok)
... chest ...
Lichaamsdeel
...หัวใจ... (hua-jai)
... heart ...
Lichaamsdeel
...คอ... (kor)
... throat ...
Lichaamsdeel
...ตา... (ta)
... eye ...
Lichaamsdeel
...หลัง...(lung)
... back ...
Lichaamsdeel
...เท้า... (tao)
... foot ...
Lichaamsdeel
...แขน...(kan)
... hand ...
Lichaamsdeel
...หู...(hoo)
... ear ...
Lichaamsdeel
...ลำไส้... (lum sai)
... bowels ...
Lichaamsdeel
...ฟัน... (fun)
... tooth ...
Lichaamsdeel
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
I have diabetes.
Meedelen dat je suikerziekte hebt
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
I have asthma.
Meedelen dat je astma hebt
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
I have a heart condition.
Meedelen dat je hartproblemen hebt
ฉันท้อง (Chan tong.)
I'm pregnant.
Meedelen dat je zwanger bent
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
How many times a day should I take this?
Naar de dosering van een geneesmiddel vragen
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Is it contagious?
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Here are my insurance documents.
Je verzekeringspapieren laten zien
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
I don't have health insurance.
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
I need a sick note.
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
I feel a bit better.
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
It has gotten worse.
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
It's the same as before.
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
I would like to buy some___.
Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
painkillers
Geneesmiddel
เพนิซิลิน (penicilin)
penicillin
Geneesmiddel
แอสไพริน (aspirin)
aspirin
Geneesmiddel
อินซูลิน (insulin)
insulin
Geneesmiddel
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
ointment
Geneesmiddel
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
sleeping pills
Geneesmiddel
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
sanitary pads
Geneesmiddel
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
disinfectant
Medisch product
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
band aids
Medisch product
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
bandages
Medisch product
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
birth control pills
Medisch product
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
condoms
Ander product
ครีมกันแดด (cream gun dad)
sun protection
Ander product

Gezondheid - Allergieën

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
I'm allergic to ___.
Je allergieën noemen
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
pollen
Allergie
ขนสัตว์ (kon sud)
animal hair
Allergie voor dieren
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
bee stings/wasp stings
Allergie voor insecten
ตัวเห็บ (tua heb)
dust mites
Allergie
รา (ra)
mold
Allergie
ยางดิบ (yang dib)
latex
Allergie
เพนิซิลิน (penicilin)
penicillin
Geneesmiddelallergie
ถั่ว (tua)
nuts/peanuts
Voedselallergie
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
sesame seeds/sunflower seeds
Voedselallergie
ไข่ (kai)
egg
Voedselallergie
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
seafood/fish/shellfish/shrimps
Voedselallergie
แป้ง (pang)
flour/wheat
Voedselallergie
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
milk/lactose/dairy
Voedselallergie
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
gluten
Voedselallergie
ถั่วเหลือง (tua leung)
soy
Voedselallergie
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
leguminous plants/beans/peas/corn
Voedselallergie
เห็ด (hed)
mushrooms
Voedselallergie
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
fruit/kiwi/coconut
Voedselallergie
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
ginger/cinnamon/coriander
Voedselallergie
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
chives/onions/garlic
Voedselallergie
แอลกอฮอล์ (alcohol)
alcohol
Voedselallergie