Thai | Uitdrukkingen - Reizen | Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval

病院に連れて行ってください
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet
気持ちが悪い
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
今すぐ医者に診てもらいたい!
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen
助けて!
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Om onmiddelijke medische hulp roepen
救急車を呼んで!
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter

ここが痛いです
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Tonen waar het pijn doet
ここに発疹があります
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Tonen waar je uitslag hebt
熱があります
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Meedelen dat je koorts hebt
風邪を引きました
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Meedelen dat je een verkoudheid hebt
咳が出ます
ฉันไอ (Chan I.)
Meedelen dat je moet hoesten
いつも疲れています
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
めまいがします
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Meedelen dat je duizelig bent
食欲がありません
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Meedelen dat je geen zin hebt in eten
お腹がすいていません
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen
虫に刺されました
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen
暑さが原因だと思います
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Opperen dat je symptomen door de hitte komen
何か変なものを食べたと思います
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen
私の_[body part]_ が痛い
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Duidelijk maken waar het pijn doet
_[body part]_を動かすことができない
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen
...頭...
...หัว...(hua)
Lichaamsdeel
...お腹...
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Lichaamsdeel
...腕...
...แขน... (kan)
Lichaamsdeel
...脚...
...ขา... (kha)
Lichaamsdeel
...胸...
...หน้าอก... (na-aok)
Lichaamsdeel
...心臓...
...หัวใจ... (hua-jai)
Lichaamsdeel
...喉...
...คอ... (kor)
Lichaamsdeel
... 目 ...
...ตา... (ta)
Lichaamsdeel
... 背 ...
...หลัง...(lung)
Lichaamsdeel
... 足 ...
...เท้า... (tao)
Lichaamsdeel
...手...
...แขน...(kan)
Lichaamsdeel
...耳...
...หู...(hoo)
Lichaamsdeel
...便通...
...ลำไส้... (lum sai)
Lichaamsdeel
...歯...
...ฟัน... (fun)
Lichaamsdeel
私は糖尿病です
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Meedelen dat je suikerziekte hebt
私は喘息持ちです
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Meedelen dat je astma hebt
私は心臓病です
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Meedelen dat je hartproblemen hebt
私は妊娠しています
ฉันท้อง (Chan tong.)
Meedelen dat je zwanger bent
一日に何回飲めばいいですか?
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Naar de dosering van een geneesmiddel vragen
伝染性はありますか?
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden
私は日に当たり/泳ぎ/スポーツをし/お酒を呑むことができますか?
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte
これが私の保険書類です
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Je verzekeringspapieren laten zien
私は保険に入っていません
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten
病気の診断書が必要です
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn
少し気分が良くなりました
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft
状態が悪化しました
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft
前と同じ状態です
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek

___を買いたいです
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen
痛み止め薬
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Geneesmiddel
ぺニシリン
เพนิซิลิน (penicilin)
Geneesmiddel
アスピリン
แอสไพริน (aspirin)
Geneesmiddel
インシュリン
อินซูลิน (insulin)
Geneesmiddel
軟膏
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Geneesmiddel
睡眠薬
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Geneesmiddel
生理用ナプキン
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Geneesmiddel
殺菌剤
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Medisch product
バンドエイド
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Medisch product
包帯
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Medisch product
経口避妊薬
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Medisch product
コンドーム
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Ander product
日焼け止め
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Ander product

Gezondheid - Allergieën

私は___にアレルギーがあります
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Je allergieën noemen
花粉
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Allergie
動物の毛
ขนสัตว์ (kon sud)
Allergie voor dieren
ハチ刺され 
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Allergie voor insecten
ダニ
ตัวเห็บ (tua heb)
Allergie
カビ
รา (ra)
Allergie
ラテックス
ยางดิบ (yang dib)
Allergie
ペニシリン
เพนิซิลิน (penicilin)
Geneesmiddelallergie
ナッツ/ピーナッツ
ถั่ว (tua)
Voedselallergie
ゴマ/ヒマワリの種
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Voedselallergie
ไข่ (kai)
Voedselallergie
海産食品/魚/貝/えび
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Voedselallergie
小麦粉/麦
แป้ง (pang)
Voedselallergie
牛乳/乳糖/乳製品
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Voedselallergie
グルテン
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Voedselallergie
大豆
ถั่วเหลือง (tua leung)
Voedselallergie
豆科の植物/豆/サヤエンドウ/トウモロコシ
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Voedselallergie
キノコ
เห็ด (hed)
Voedselallergie
果物/キーウィ/ココナツ
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Voedselallergie
生姜/シナモン/コリアンダー
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Voedselallergie
チャイブ/タマネギ/ニンニク
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Voedselallergie
アルコール
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Voedselallergie