Japans | Uitdrukkingen - Reizen | Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval

I need to go to the hospital.
病院に連れて行ってください
Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet
I feel sick.
気持ちが悪い
I need to see a doctor immediately!
今すぐ医者に診てもらいたい!
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen
Help!
助けて!
Om onmiddelijke medische hulp roepen
Call an ambulance!
救急車を呼んで!
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter

It hurts here.
ここが痛いです
Tonen waar het pijn doet
I have a rash here.
ここに発疹があります
Tonen waar je uitslag hebt
I have a fever.
熱があります
Meedelen dat je koorts hebt
I have a cold.
風邪を引きました
Meedelen dat je een verkoudheid hebt
I have a cough.
咳が出ます
Meedelen dat je moet hoesten
I am tired all the time.
いつも疲れています
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
I feel dizzy.
めまいがします
Meedelen dat je duizelig bent
I don't have any appetite.
食欲がありません
Meedelen dat je geen zin hebt in eten
I can't sleep at night.
お腹がすいていません
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen
An insect bit me.
虫に刺されました
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen
I think it's the heat.
暑さが原因だと思います
Opperen dat je symptomen door de hitte komen
I think that I have eaten something bad.
何か変なものを食べたと思います
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen
My _[body part]_ hurts.
私の_[body part]_ が痛い
Duidelijk maken waar het pijn doet
I can't move my _[body part]_.
_[body part]_を動かすことができない
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen
... head ...
...頭...
Lichaamsdeel
... stomach ...
...お腹...
Lichaamsdeel
... arm ...
...腕...
Lichaamsdeel
... leg ...
...脚...
Lichaamsdeel
... chest ...
...胸...
Lichaamsdeel
... heart ...
...心臓...
Lichaamsdeel
... throat ...
...喉...
Lichaamsdeel
... eye ...
... 目 ...
Lichaamsdeel
... back ...
... 背 ...
Lichaamsdeel
... foot ...
... 足 ...
Lichaamsdeel
... hand ...
...手...
Lichaamsdeel
... ear ...
...耳...
Lichaamsdeel
... bowels ...
...便通...
Lichaamsdeel
... tooth ...
...歯...
Lichaamsdeel
I have diabetes.
私は糖尿病です
Meedelen dat je suikerziekte hebt
I have asthma.
私は喘息持ちです
Meedelen dat je astma hebt
I have a heart condition.
私は心臓病です
Meedelen dat je hartproblemen hebt
I'm pregnant.
私は妊娠しています
Meedelen dat je zwanger bent
How many times a day should I take this?
一日に何回飲めばいいですか?
Naar de dosering van een geneesmiddel vragen
Is it contagious?
伝染性はありますか?
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
私は日に当たり/泳ぎ/スポーツをし/お酒を呑むことができますか?
Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte
Here are my insurance documents.
これが私の保険書類です
Je verzekeringspapieren laten zien
I don't have health insurance.
私は保険に入っていません
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten
I need a sick note.
病気の診断書が必要です
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn
I feel a bit better.
少し気分が良くなりました
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft
It has gotten worse.
状態が悪化しました
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft
It's the same as before.
前と同じ状態です
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek

I would like to buy some___.
___を買いたいです
Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen
painkillers
痛み止め薬
Geneesmiddel
penicillin
ぺニシリン
Geneesmiddel
aspirin
アスピリン
Geneesmiddel
insulin
インシュリン
Geneesmiddel
ointment
軟膏
Geneesmiddel
sleeping pills
睡眠薬
Geneesmiddel
sanitary pads
生理用ナプキン
Geneesmiddel
disinfectant
殺菌剤
Medisch product
band aids
バンドエイド
Medisch product
bandages
包帯
Medisch product
birth control pills
経口避妊薬
Medisch product
condoms
コンドーム
Ander product
sun protection
日焼け止め
Ander product

Gezondheid - Allergieën

I'm allergic to ___.
私は___にアレルギーがあります
Je allergieën noemen
pollen
花粉
Allergie
animal hair
動物の毛
Allergie voor dieren
bee stings/wasp stings
ハチ刺され 
Allergie voor insecten
dust mites
ダニ
Allergie
mold
カビ
Allergie
latex
ラテックス
Allergie
penicillin
ペニシリン
Geneesmiddelallergie
nuts/peanuts
ナッツ/ピーナッツ
Voedselallergie
sesame seeds/sunflower seeds
ゴマ/ヒマワリの種
Voedselallergie
egg
Voedselallergie
seafood/fish/shellfish/shrimps
海産食品/魚/貝/えび
Voedselallergie
flour/wheat
小麦粉/麦
Voedselallergie
milk/lactose/dairy
牛乳/乳糖/乳製品
Voedselallergie
gluten
グルテン
Voedselallergie
soy
大豆
Voedselallergie
leguminous plants/beans/peas/corn
豆科の植物/豆/サヤエンドウ/トウモロコシ
Voedselallergie
mushrooms
キノコ
Voedselallergie
fruit/kiwi/coconut
果物/キーウィ/ココナツ
Voedselallergie
ginger/cinnamon/coriander
生姜/シナモン/コリアンダー
Voedselallergie
chives/onions/garlic
チャイブ/タマネギ/ニンニク
Voedselallergie
alcohol
アルコール
Voedselallergie