Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Flirten

Flirten - Conversatie

Anh/Em ngồi/đứng cùng em/anh được không?
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Vragen of je er aan tafel bij mag komen zitten of naast iemand aan de bar mag staan
Cho anh/em mời em/anh một ly nhé?
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Vragen of je de persoon iets te drinken kan aanbieden
Em/Anh có hay đến đây không?
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Kletsen
Anh/Em làm nghề gì?
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Kletsen
Anh/Em có muốn nhảy cùng em/anh không?
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Vragen of iemand met je wil dansen
Chúng ta ra ngoài cho thoáng đi?
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Vragen of iemand mee naar buiten wil
Em/Anh có muốn đi chỗ khác không?
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Vragen of iemand mee wil naar een andere locatie
Chúng ta đi đi!
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Vragen of iemand met je mee wil ergens anders heengaan.
Mình về chỗ anh/em hay chỗ em/anh?
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Een ander vragen waar jullie samen de nacht gaan doorbrengen
Em/Anh có muốn về nhà anh/em xem phim không?
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Iemand uitnodigen om bij jou thuis een film te kijken
Tối nay em/anh đã có kế hoạch gì chưa?
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Indirect om een date vragen
Khi nào chúng mình cùng đi ăn trưa/ăn tối nhé?
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Om een date vragen
Anh/Em có muốn đi uống một ly cà phê không?
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Vragen om samen tijd door te brengen en elkaar beter te leren kennen
Để anh/em đưa em/anh về nhé?
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Laten merken dat je de avond nog niet hoeft af te sluiten
Khi nào chúng mình lại đi chơi tiếp nhé?
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Om nog een date vragen
Cảm ơn anh/em vì một buổi tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Beleefde manier om de avond te beëindigen
Anh/Em có muốn vào nhà uống một ly cà phê không?
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Iemand uitnodigen binnen te komen

Flirten - Complimenteren

Anh thật đẹp trai!/Em thật (xinh) đẹp!
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Een compliment geven over iemands uiterlijk
Anh/Em thật hài hước!
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Een compliment geven over iemands gevoel voor humor
Anh/Em có đôi mắt thật đẹp!
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Een compliment geven over iemands ogen
Anh/Em nhảy đẹp quá!
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Complimenteren hoe iemand danst
Anh/Em mặc cái áo/váy này rất đẹp!
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Iemand complimenteren over zijn/haar gevoel voor stijl/figuur
Cả ngày hôm nay anh/em chỉ nghĩ đến em/anh!
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Laten merken dat je iemand erg leuk vindt
Nói chuyện với anh/em rất vui!
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Een compliment geven aan het einde van een gesprek

Flirten - Nee zeggen

Tôi không có hứng thú.
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Beleefde manier van weigeren
Để tôi yên.
别烦我。(bié fán wǒ.)
Directe manier van weigeren
Đi đi!/Biến đi!
滚!(gǔn!)
Onbeleefde manier van weigeren
Đừng đụng vào tôi!
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Nee zeggen wanneer de ander fysiek contact maakt
Bỏ tay ra khỏi người tôi!
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Nee zeggen wanneer de ander je met zijn/haar handen aanraakt