Duits | Uitdrukkingen - Reizen | Flirten

Flirten - Conversatie

Ĉu mi povas aliĝi al vi?
Kann ich mich setzen?
Vragen of je er aan tafel bij mag komen zitten of naast iemand aan de bar mag staan
Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi?
Darf ich Dir ein Getränk ausgeben?
Vragen of je de persoon iets te drinken kan aanbieden
Ĉu vi venas ĉi tien ofte?
Bist Du oft hier?
Kletsen
Do, kion vi faras profesie?
Und, was machst du beruflich?
Kletsen
Ĉu vi volas danci?
Willst Du tanzen?
Vragen of iemand met je wil dansen
Ĉu vi ŝatus freŝan aeron?
Möchtest du kurz rausgehen?
Vragen of iemand mee naar buiten wil
Ĉu vi volas iri al malsama partio?
Willst Du auf eine andere Party gehen?
Vragen of iemand mee wil naar een andere locatie
Ni foriru!
Lass uns losgehen!
Vragen of iemand met je mee wil ergens anders heengaan.
Mia loko aŭ la via?
Zu mir oder zu dir?
Een ander vragen waar jullie samen de nacht gaan doorbrengen
Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko?
Möchtest Du bei mir einen Film schauen?
Iemand uitnodigen om bij jou thuis een film te kijken
Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere?
Hast Du heute Abend etwas vor?
Indirect om een date vragen
Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam?
Würdest Du mit mir mal Mittagessen/Abendessen gehen?
Om een date vragen
Ĉu vi volas iri akiri kafon?
Würdest Du mit mir einen Kaffee trinken gehen?
Vragen om samen tijd door te brengen en elkaar beter te leren kennen
Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen?
Kann ich Dich nach Hause begleiten/fahren?
Laten merken dat je de avond nog niet hoeft af te sluiten
Ĉu vi volas renkonti denove?
Würdest Du Dich gern noch einmal treffen?
Om nog een date vragen
Dankon por bela vespero! Havu grandan nokton!
Danke für den schönen Abend. Gute Nacht!
Beleefde manier om de avond te beëindigen
Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo?
Möchtest Du auf einen Kaffee hereinkommen?
Iemand uitnodigen binnen te komen

Flirten - Complimenteren

Vi estas belega!
Du siehst hinreißend aus!
Een compliment geven over iemands uiterlijk
Vi estas amuza!
Du bist lustig!
Een compliment geven over iemands gevoel voor humor
Vi havas belajn okulojn!
Du hast wunderschöne Augen!
Een compliment geven over iemands ogen
Vi estas granda dancisto!
Du bist eine gute Tänzerin/ein guter Tänzer!
Complimenteren hoe iemand danst
Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo!
Du siehst wunderschön in dem Kleid/T-Shirt/Hemd aus!
Iemand complimenteren over zijn/haar gevoel voor stijl/figuur
Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon!
Ich habe den ganzen Tag an Dich gedacht!
Laten merken dat je iemand erg leuk vindt
Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi!
Es war schön, mit Dir zu reden!
Een compliment geven aan het einde van een gesprek

Flirten - Nee zeggen

Mi ne estas interesita.
Ich habe kein Interesse.
Beleefde manier van weigeren
Lasu min sola.
Lass mich in Ruhe.
Directe manier van weigeren
Foriru!
Verschwinde/Hau ab!
Onbeleefde manier van weigeren
Ne tuŝu min!
Fass mich nicht an!
Nee zeggen wanneer de ander fysiek contact maakt
Akiru viajn manojn de mi!
Nimm deine Finger weg!
Nee zeggen wanneer de ander je met zijn/haar handen aanraakt