Turks | Uitdrukkingen - Reizen | Flirten

Flirten - Conversatie

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Size eşlik edebilir miyim?
Vragen of je er aan tafel bij mag komen zitten of naast iemand aan de bar mag staan
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Size içecek birşey ısmarlayabilir miyim?
Vragen of je de persoon iets te drinken kan aanbieden
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Buraya sık gelir misiniz?
Kletsen
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Peki, ne iş yapıyorsunuz?
Kletsen
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Dans etmek ister misiniz?
Vragen of iemand met je wil dansen
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Biraz temiz hava almak istermisiniz?
Vragen of iemand mee naar buiten wil
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Başka bir partiye gitmek ister misin?
Vragen of iemand mee wil naar een andere locatie
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Hadi buradan dışarı çıkalım!
Vragen of iemand met je mee wil ergens anders heengaan.
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Benim evime mi yoksa senin evine mi gidelim?
Een ander vragen waar jullie samen de nacht gaan doorbrengen
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Benim evimde film izlemek ister misin?
Iemand uitnodigen om bij jou thuis een film te kijken
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Bu gece için bir planın var mı?
Indirect om een date vragen
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Benimle bazen öğlen yemeği/akşam yemeği yemek ister miydin?
Om een date vragen
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Benimle bir kahve içer miydin?
Vragen om samen tijd door te brengen en elkaar beter te leren kennen
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Seni evine bırakabilir miyim?
Laten merken dat je de avond nog niet hoeft af te sluiten
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Tekrar buluşabilir miyiz?
Om nog een date vragen
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Bu hoş akşam için teşekkür ederim! İyi geceler!
Beleefde manier om de avond te beëindigen
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Bir kahve için içeri gelir miydin?
Iemand uitnodigen binnen te komen

Flirten - Complimenteren

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Sen harikasın!
Een compliment geven over iemands uiterlijk
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Çok komiksin!
Een compliment geven over iemands gevoel voor humor
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Çok güzel gözlerin var!
Een compliment geven over iemands ogen
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Sen harika dans ediyorsun!
Complimenteren hoe iemand danst
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Bu kıyafette/gömlekte çok güzel görünüyorsun!
Iemand complimenteren over zijn/haar gevoel voor stijl/figuur
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Bütün gün seni düşünüyordum!
Laten merken dat je iemand erg leuk vindt
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Seninle konuşmak gerçekten çok hoştu!
Een compliment geven aan het einde van een gesprek

Flirten - Nee zeggen

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
İlgilenmiyorum.
Beleefde manier van weigeren
别烦我。(bié fán wǒ.)
Beni yalnız bırak.
Directe manier van weigeren
滚!(gǔn!)
Kaybol!
Onbeleefde manier van weigeren
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Bana dokunma!
Nee zeggen wanneer de ander fysiek contact maakt
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Çek ellerini üstümden!
Nee zeggen wanneer de ander je met zijn/haar handen aanraakt