Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Datum en Tijd

Datum en Tijd - Klokkijken

Bây giờ là mấy giờ?
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Vragen hoe laat het is
Bây giờ là ___.
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Klokkijken
... 8 giờ.
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
heel uur
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
half uur na het hele uur
... tám giờ mười lăm (phút).
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
kwartier over het hele uur
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
kwartier voor het hele uur

Datum en Tijd - Tijd

Bao giờ?/Khi nào?
什么时候?(shénme shíhòu?)
Om de precieze tijd en datum vragen
bây giờ
现在(xiànzài)
Op dit moment
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
很快(hěn kuài)
Binnen korte tijd
sau (này)
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
Over ongedefinieerde langere tijd
một năm trước/năm ngoái
一年前(yī nián qián)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
(một) tháng trước
上个月(shàng gè yuè)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
(một) tuần trước
上周(shàng zhōu)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
(ngày) hôm qua
昨天(zuótiān)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
(ngày) hôm nay
今天(jīntiān)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
(ngày) mai
明天(míngtiān)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
tuần sau/sang tuần
下周(xià zhōu)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
năm sau/sang năm
明年(míngnián)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
giây
秒(miǎo)
Tijdseenheid
phút
分钟(fēnzhōng)
Tijdseenheid
giờ
小时(xiǎoshí)
Tijdseenheid
ngày
天(tiān)
Tijdseenheid
tuần
周(zhōu)
Tijdseenheid
tháng
月(yuè)
Tijdseenheid
năm
年(nián)
Tijdseenheid
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
黎明(límíng)
Moment van de dag
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
早上(zǎoshang)
Moment van de dag
(buổi) trưa/ban trưa
中午(zhōngwǔ)
Moment van de dag
(buổi) chiều/ban chiều
下午(xiàwǔ)
Moment van de dag
(buổi) tối/ban tối
晚上(wǎnshàng)
Moment van de dag
chập tối/chạng vạng
黄昏(huánghūn)
Moment van de dag
đêm/tối muộn
夜晚(yèwǎn)
Moment van de dag
nửa đêm
午夜(wǔyè)
Moment van de dag

Datum en Tijd - Dagen van de week

Thứ hai
周一(zhōuyī)
Dag van de week
Thứ ba
周二(zhōu'èr)
Dag van de week
Thứ tư
周三(zhōusān)
Dag van de week
Thứ năm
周四(zhōu sì)
Dag van de week
Thứ sáu
周五(zhōu wǔ)
Dag van de week
Thứ bảy
周六(zhōu liù)
Dag van de week
Chủ nhật
周日(zhōu rì)
Dag van de week

Datum en Tijd - Seizoenen

(mùa) xuân
春季(chūnjì)
Jaargetijde
(mùa) hè/(mùa) hạ
夏季(xiàjì)
Jaargetijde
(mùa) thu
秋季(qiūjì)
Jaargetijde
(mùa) đông
冬季(dōngjì)
Jaargetijde