Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Datum en Tijd

Datum en Tijd - Klokkijken

ตอนนี้กี่โมงแล้ว? (Torn-nee kee mong laew?)
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Vragen hoe laat het is
ตอนนี้___. (Torn nee____.)
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Klokkijken
...8 โมง (...8 mong.)
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
heel uur
...แปดโมงครึ่ง (...8 mong krueng.)
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
half uur na het hele uur
...แปดโมงสิบห้าแล้ว (...pad mong sib ha laew.)
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
kwartier over het hele uur
...เจ็ดโมงสิบหน้า (...jed mong sib ha.)
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
kwartier voor het hele uur

Datum en Tijd - Tijd

เมื่อไร? (muer rai?)
什么时候?(shénme shíhòu?)
Om de precieze tijd en datum vragen
ตอนนี้ (torn-nee)
现在(xiànzài)
Op dit moment
เร็วๆนี้ (rew rew nee)
很快(hěn kuài)
Binnen korte tijd
ภายหลัง (pai lhung)
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
Over ongedefinieerde langere tijd
หนึ่งปีผ่านมาแล้ว (neung pee parn ma laew)
一年前(yī nián qián)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
เดือนที่แล้ว (duen tee laew)
上个月(shàng gè yuè)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
อาทิตย์ที่แล้ว (ar-tid tee laew)
上周(shàng zhōu)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
เมื่อวาน (muer-wan)
昨天(zuótiān)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
วันนี้ (wunnee)
今天(jīntiān)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
พรุ่งนี้ (proong nee)
明天(míngtiān)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
อาทิตย์หน้า (ar-tid na)
下周(xià zhōu)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
ปีหน้า (pee na)
明年(míngnián)
Tijd met als uitgangspunt de dag van vandaag
วินาที (wi-na tee)
秒(miǎo)
Tijdseenheid
นาที (na tee)
分钟(fēnzhōng)
Tijdseenheid
ชั่วโมง (chua mong)
小时(xiǎoshí)
Tijdseenheid
วัน (wun)
天(tiān)
Tijdseenheid
อาทิตย์ (ar-tid)
周(zhōu)
Tijdseenheid
เดือน (duen)
月(yuè)
Tijdseenheid
ปี (pee)
年(nián)
Tijdseenheid
รุ่งอรุณ (roong a-run)
黎明(límíng)
Moment van de dag
ตอนเช้า (torn shao)
早上(zǎoshang)
Moment van de dag
บ่าย (bai)
中午(zhōngwǔ)
Moment van de dag
ตอนบ่าย (torn bai)
下午(xiàwǔ)
Moment van de dag
ตอนค่ำ (torn kum)
晚上(wǎnshàng)
Moment van de dag
พระอาทิตย์ตก (pra ar-tid tok)
黄昏(huánghūn)
Moment van de dag
กลางคืน (klang-keun)
夜晚(yèwǎn)
Moment van de dag
เที่ยงคืน (tiang keun)
午夜(wǔyè)
Moment van de dag

Datum en Tijd - Dagen van de week

วันจันทร์ (wun jan)
周一(zhōuyī)
Dag van de week
วันอังคาร (wun ung karn)
周二(zhōu'èr)
Dag van de week
วันพุธ (wun pood)
周三(zhōusān)
Dag van de week
วันพฤหัสบดี (wun pa-rue-has-sab-bo-dee)
周四(zhōu sì)
Dag van de week
วันศุกร์ (wun sook)
周五(zhōu wǔ)
Dag van de week
วันเสาร์ (wun sao)
周六(zhōu liù)
Dag van de week
วันอาทิตย์ (wun ar-tid)
周日(zhōu rì)
Dag van de week

Datum en Tijd - Seizoenen

ฤดูใบไม้ผลิ (rue do bai mai pli)
春季(chūnjì)
Jaargetijde
ฤดูร้อน (rue doo rorn)
夏季(xiàjì)
Jaargetijde
ฤดูใบไม้ร่วง (rue do bai mai ruang)
秋季(qiūjì)
Jaargetijde
ฤดูหนาว (rue do nao)
冬季(dōngjì)
Jaargetijde