Hindi | Uitdrukkingen - Reizen | Computer

Computer - Start

คัดลอก
ตัด
วาง
หนา
เอียง
ขีดเส้นใต้
ตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
กระดาษกรอง
หาตัวอักษรAไปZ
เซลล์
รูปแบบที่ระบายสี
เติม
กรอบ

Computer - 'Office'-knoppen

ใหม่
เปิด
บันทึก
บันทึกเป็น
พิมพ์
แก้ไข
ทำใหม่
แทรก
ลบ
เปลี่ยนชื่อใหม่
แทนที่
ปิด
ยกเลิก
แถว
คอลัมน์
ตัวอย่างการพิมพ์
การย่อขนาด
แก้ไข

Computer - Invoegen

ตาราง
รูปภาพ
ชาร์ต
กล่องคำพูด
ข้อความต้นหน้าและข้อความท้ายหน้า
รูปร่าง
ตำแหน่งแบ่งหน้าคำ

Computer - Pagina-indeling

จุดตั้งระยะ
หุ้น
เลือกหน้าที่ต้องการพิมพ์

Computer - Verwijzingen

แทรกการอ้างอิง
แทรกดัชนี

Computer - Controleren

การสะกดและไวยากรณ์
ติดตั้งภาษา
แปล
นับคำ
ลูกโป่ง

Computer - Weergeven

ผู้ปกครอง