Vietnamees | Uitdrukkingen - Reizen | Computer

Computer - Start

Copia
Sao
Taglia
Cắt
Incolla
Dán
Grassetto
In đậm
Corsivo
In nghiêng
Sottolineato
Gạch chân
Carattere
Phông
Dimensione carattere
Cỡ chữ
Filtra
Lọc
Ordinamento crescente
Sắp xếp A-Z
Cella
Ô
Copia formato
Chổi quét
Colore riempimento
Điền
Bordi
Đường viền

Computer - 'Office'-knoppen

Nuovo
Tạo mới
Apri
Mở
Salva
Lưu
Salva come
Lưu với tên file
Stampa
In ấn
Annulla
Hủy thao tác
Ripeti
Khôi phục thao tác
Inserisci
Chèn
Elimina
Xóa
Rinomina
Đổi tên
Sostituisci
Thay thế
Chiudi
Đóng
Cancella
Hủy
Riga
Hàng
Colonna
Cột
Anteprima di stampa
Xem trước trang in
Riduci a icona
Thu nhỏ
Ingrandisci
Phục hồi

Computer - Invoegen

Tabella
Bảng
Immagine
Hình ảnh
Grafico
Biểu đồ
Casella di testo
Hộp văn bản
Intestazione e pié di pagina
Tiêu đề đầu & cuối trang
Forma
Hình dạng
Interruzione di pagina
Ngắt trang

Computer - Pagina-indeling

Scheda
Tab
Margini
Lề
Area di stampa
Chọn vùng in

Computer - Verwijzingen

Inserisci nota a pié di pagina
Chú thích cuối trang
Inserisci indice
Chỉ mục văn bản

Computer - Controleren

Controllo ortografia
Đánh vần & Ngữ pháp
Imposta lingua
Cài đặt ngôn ngữ
Traduci
Dịch
Conteggio parole
Đếm số từ
Commento
Ô ghi chú

Computer - Weergeven

Righello
Thước kẻ