Engels | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

sıfır
zero
Getal
bir
one
Getal
iki
two
Getal
üç
three
Getal
dört
four
Getal
beş
five
Getal
altı
six
Getal
yedi
seven
Getal
sekiz
eight
Getal
dokuz
nine
Getal
on
ten
Getal
onbir
eleven
Getal
oniki
twelve
Getal
onüç
thirteen
Getal
ondört
fourteen
Getal
onbeş
fifteen
Getal
onaltı
sixteen
Getal
onyedi
seventeen
Getal
onsekiz
eighteen
Getal
ondokuz
nineteen
Getal
yirmi
twenty
Getal
otuz
thirty
Getal
kırk
forty
Getal
elli
fifty
Getal
atmış
sixty
Getal
yetmiş
seventy
Getal
seksen
eighty
Getal
doksan
ninety
Getal
yüz
hundred
Getal
milyon
million
Getal
milyar
billion
Getal

Getallen en Geld - Geld

__ kabul ediyor musunuz?
Do you accept ___?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... kredi karı?
... credit cards?
betaalwijze
... vadesiz hesap kartı?
... debit cards?
betaalwijze
... peşin?
... cash?
betaalwijze
... çek?
... checks?
betaalwijze
Biraz para bozdurmak istiyorum.
I would like to exchange some money.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Pin kodunu gir.
Enter your PIN code.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Para çek
Withdraw money
Optie om geld te trekken
Onayla
Confirm
Een handeling bevestigen
İptal
Cancel
Een handeling annuleren
Miktarı seç
Select amount
Geldbedrag kiezen
Fiş istiyor musunuz?
Do you want a receipt?
Een bon voor je geldopname krijgen