Spaans | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

ศูนย์ (soon)
cero
Getal
หนึ่ง (neung)
uno
Getal
สอง (song)
dos
Getal
สาม (sarm)
tres
Getal
สี่ (see)
cuatro
Getal
ห้า (ha)
cinco
Getal
หก (hok)
seis
Getal
เจ็ด (jed)
siete
Getal
แปด (pad)
ocho
Getal
เก้า (kao)
nueve
Getal
สิบ (sib)
diez
Getal
สิบเอ็ด (sib-ed)
once
Getal
สิบสอง (sib-song)
doce
Getal
สิบสาม (sib-sarm)
trece
Getal
สิบสี่ (sib-see)
catorce
Getal
สิบห้า (sib-ha)
quince
Getal
สิบหก (sib-hok)
dieciseis
Getal
สิบเจ็ด(sib-jed)
diecisiete
Getal
สิบแปด(sib-pad)
dieciocho
Getal
สิบเก้า(sib-kao)
diecinueve
Getal
ยี่สิบ (yee-sib)
veinte
Getal
สามสิบ (sarm-sib)
treinta
Getal
สี่สิบ (see-sib)
cuarenta
Getal
ห้าสิบ (ha-sib)
cincuenta
Getal
หกสิบ (hok-sib)
sesenta
Getal
เจ็ดสิบ (jed-sib)
setenta
Getal
แปดสิบ (pad-sib)
ochenta
Getal
เก้าสิบ (kao-sib)
noventa
Getal
หนึ่งร้อย (neung-roi)
cien
Getal
หนึ่งล้าน (neung-larn)
millón
Getal
พันล้าน (pun-larn)
billón
Getal

Getallen en Geld - Geld

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
¿Aceptan _____?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... tarjetas de crédito?
betaalwijze
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
...tarjetas de débito?
betaalwijze
...เงินสด? (...ngern-sod?)
...efectivo?
betaalwijze
...เช็ค? (checks)
... cheques?
betaalwijze
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Introduzca el código PIN.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
การถอนตังค์
Retirar dinero
Optie om geld te trekken
ตกลง (tok-long)
Confirmar
Een handeling bevestigen
ยกเลิก (yok-lerk)
Cancelar
Een handeling annuleren
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Seleccionar cantidad
Geldbedrag kiezen
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
¿Desea imprimir el recibo?
Een bon voor je geldopname krijgen