Nederlands | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

ศูนย์ (soon)
nul
Getal
หนึ่ง (neung)
één
Getal
สอง (song)
twee
Getal
สาม (sarm)
drie
Getal
สี่ (see)
vier
Getal
ห้า (ha)
vijf
Getal
หก (hok)
zes
Getal
เจ็ด (jed)
zeven
Getal
แปด (pad)
acht
Getal
เก้า (kao)
negen
Getal
สิบ (sib)
tien
Getal
สิบเอ็ด (sib-ed)
elf
Getal
สิบสอง (sib-song)
twaalf
Getal
สิบสาม (sib-sarm)
dertien
Getal
สิบสี่ (sib-see)
veertien
Getal
สิบห้า (sib-ha)
vijftien
Getal
สิบหก (sib-hok)
zestien
Getal
สิบเจ็ด(sib-jed)
zeventien
Getal
สิบแปด(sib-pad)
achttien
Getal
สิบเก้า(sib-kao)
negentien
Getal
ยี่สิบ (yee-sib)
twintig
Getal
สามสิบ (sarm-sib)
dertig
Getal
สี่สิบ (see-sib)
veertig
Getal
ห้าสิบ (ha-sib)
vijftig
Getal
หกสิบ (hok-sib)
zestig
Getal
เจ็ดสิบ (jed-sib)
zeventig
Getal
แปดสิบ (pad-sib)
tachtig
Getal
เก้าสิบ (kao-sib)
negentig
Getal
หนึ่งร้อย (neung-roi)
honderd
Getal
หนึ่งล้าน (neung-larn)
miljoen
Getal
พันล้าน (pun-larn)
biljoen
Getal

Getallen en Geld - Geld

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Neemt u ___ aan?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... creditcards?
betaalwijze
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... debitcards?
betaalwijze
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... contant?
betaalwijze
...เช็ค? (checks)
... cheques?
betaalwijze
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Ik wil graag wat geld wisselen.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Toets uw pincode in.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
การถอนตังค์
Geld opnemen
Optie om geld te trekken
ตกลง (tok-long)
Bevestigen
Een handeling bevestigen
ยกเลิก (yok-lerk)
Annuleren
Een handeling annuleren
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Bedrag kiezen
Geldbedrag kiezen
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Wilt u een bon?
Een bon voor je geldopname krijgen