Thai | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

cero
ศูนย์ (soon)
Getal
uno
หนึ่ง (neung)
Getal
dos
สอง (song)
Getal
tres
สาม (sarm)
Getal
cuatro
สี่ (see)
Getal
cinco
ห้า (ha)
Getal
seis
หก (hok)
Getal
siete
เจ็ด (jed)
Getal
ocho
แปด (pad)
Getal
nueve
เก้า (kao)
Getal
diez
สิบ (sib)
Getal
once
สิบเอ็ด (sib-ed)
Getal
doce
สิบสอง (sib-song)
Getal
trece
สิบสาม (sib-sarm)
Getal
catorce
สิบสี่ (sib-see)
Getal
quince
สิบห้า (sib-ha)
Getal
dieciseis
สิบหก (sib-hok)
Getal
diecisiete
สิบเจ็ด(sib-jed)
Getal
dieciocho
สิบแปด(sib-pad)
Getal
diecinueve
สิบเก้า(sib-kao)
Getal
veinte
ยี่สิบ (yee-sib)
Getal
treinta
สามสิบ (sarm-sib)
Getal
cuarenta
สี่สิบ (see-sib)
Getal
cincuenta
ห้าสิบ (ha-sib)
Getal
sesenta
หกสิบ (hok-sib)
Getal
setenta
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Getal
ochenta
แปดสิบ (pad-sib)
Getal
noventa
เก้าสิบ (kao-sib)
Getal
cien
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Getal
millón
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Getal
billón
พันล้าน (pun-larn)
Getal

Getallen en Geld - Geld

¿Aceptan _____?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... tarjetas de crédito?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betaalwijze
...tarjetas de débito?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betaalwijze
...efectivo?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betaalwijze
... cheques?
...เช็ค? (checks)
betaalwijze
Me gustaría cambiar algo de dinero.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Introduzca el código PIN.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Retirar dinero
การถอนตังค์
Optie om geld te trekken
Confirmar
ตกลง (tok-long)
Een handeling bevestigen
Cancelar
ยกเลิก (yok-lerk)
Een handeling annuleren
Seleccionar cantidad
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Geldbedrag kiezen
¿Desea imprimir el recibo?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Een bon voor je geldopname krijgen