Tsjechisch | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

zero
nula
Getal
jeden
jedna
Getal
dwa
dva
Getal
trzy
tři
Getal
cztery
čtyři
Getal
pięć
pět
Getal
sześć
šest
Getal
siedem
sedm
Getal
osiem
osm
Getal
dziewięć
devět
Getal
dziesięć
deset
Getal
jedenaście
jedenáct
Getal
dwanaście
dvanáct
Getal
trzynaście
třináct
Getal
czternaście
čtrnáct
Getal
piętnaście
patnáct
Getal
szesnaście
šestnáct
Getal
siedemnaście
sedmnáct
Getal
osiemnaście
osmnáct
Getal
dziewiętnaście
devatenáct
Getal
dwadzieścia
dvacet
Getal
trzydzieści
třicet
Getal
czterdzieści
čtyřicet
Getal
pięćdziesiąt
padesát
Getal
sześćdziesiąt
šedesát
Getal
siedemdziesiąt
sedmdesát
Getal
osiemdziesiąt
osmdesát
Getal
dziewięćdziesiąt
devadesát
Getal
sto
sto
Getal
milion
milión
Getal
miliard
miliarda
Getal

Getallen en Geld - Geld

Czy można płacić ___?
Přijímáte ___?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... kartą kredytową?
... kreditní karty?
betaalwijze
... kartą debetową?
... debetní karty?
betaalwijze
... gotówką?
... hotovost?
betaalwijze
... czekiem?
... šeky?
betaalwijze
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Chtěl(a) bych směnit peníze.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Jaký je směnný kurz mezi _[měna 1]_ a _[měna 2]_?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Podaj PIN.
Zadejte Váš PIN kód.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Wypłata gotówki
Vybrat peníze
Optie om geld te trekken
Akceptuj
Potvrdit
Een handeling bevestigen
Anuluj
Zrušit
Een handeling annuleren
Wybierz kwotę
Vybrat částku
Geldbedrag kiezen
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Chcete účtenku?
Een bon voor je geldopname krijgen