Engels | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

zero
zero
Getal
jeden
one
Getal
dwa
two
Getal
trzy
three
Getal
cztery
four
Getal
pięć
five
Getal
sześć
six
Getal
siedem
seven
Getal
osiem
eight
Getal
dziewięć
nine
Getal
dziesięć
ten
Getal
jedenaście
eleven
Getal
dwanaście
twelve
Getal
trzynaście
thirteen
Getal
czternaście
fourteen
Getal
piętnaście
fifteen
Getal
szesnaście
sixteen
Getal
siedemnaście
seventeen
Getal
osiemnaście
eighteen
Getal
dziewiętnaście
nineteen
Getal
dwadzieścia
twenty
Getal
trzydzieści
thirty
Getal
czterdzieści
forty
Getal
pięćdziesiąt
fifty
Getal
sześćdziesiąt
sixty
Getal
siedemdziesiąt
seventy
Getal
osiemdziesiąt
eighty
Getal
dziewięćdziesiąt
ninety
Getal
sto
hundred
Getal
milion
million
Getal
miliard
billion
Getal

Getallen en Geld - Geld

Czy można płacić ___?
Do you accept ___?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... kartą kredytową?
... credit cards?
betaalwijze
... kartą debetową?
... debit cards?
betaalwijze
... gotówką?
... cash?
betaalwijze
... czekiem?
... checks?
betaalwijze
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
I would like to exchange some money.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Podaj PIN.
Enter your PIN code.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Wypłata gotówki
Withdraw money
Optie om geld te trekken
Akceptuj
Confirm
Een handeling bevestigen
Anuluj
Cancel
Een handeling annuleren
Wybierz kwotę
Select amount
Geldbedrag kiezen
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Do you want a receipt?
Een bon voor je geldopname krijgen