Turks | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

nul
sıfır
Getal
één
bir
Getal
twee
iki
Getal
drie
üç
Getal
vier
dört
Getal
vijf
beş
Getal
zes
altı
Getal
zeven
yedi
Getal
acht
sekiz
Getal
negen
dokuz
Getal
tien
on
Getal
elf
onbir
Getal
twaalf
oniki
Getal
dertien
onüç
Getal
veertien
ondört
Getal
vijftien
onbeş
Getal
zestien
onaltı
Getal
zeventien
onyedi
Getal
achttien
onsekiz
Getal
negentien
ondokuz
Getal
twintig
yirmi
Getal
dertig
otuz
Getal
veertig
kırk
Getal
vijftig
elli
Getal
zestig
atmış
Getal
zeventig
yetmiş
Getal
tachtig
seksen
Getal
negentig
doksan
Getal
honderd
yüz
Getal
miljoen
milyon
Getal
biljoen
milyar
Getal

Getallen en Geld - Geld

Neemt u ___ aan?
__ kabul ediyor musunuz?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... creditcards?
... kredi karı?
betaalwijze
... debitcards?
... vadesiz hesap kartı?
betaalwijze
... contant?
... peşin?
betaalwijze
... cheques?
... çek?
betaalwijze
Ik wil graag wat geld wisselen.
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Toets uw pincode in.
Pin kodunu gir.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Geld opnemen
Para çek
Optie om geld te trekken
Bevestigen
Onayla
Een handeling bevestigen
Annuleren
İptal
Een handeling annuleren
Bedrag kiezen
Miktarı seç
Geldbedrag kiezen
Wilt u een bon?
Fiş istiyor musunuz?
Een bon voor je geldopname krijgen