Thai | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

nul
ศูนย์ (soon)
Getal
één
หนึ่ง (neung)
Getal
twee
สอง (song)
Getal
drie
สาม (sarm)
Getal
vier
สี่ (see)
Getal
vijf
ห้า (ha)
Getal
zes
หก (hok)
Getal
zeven
เจ็ด (jed)
Getal
acht
แปด (pad)
Getal
negen
เก้า (kao)
Getal
tien
สิบ (sib)
Getal
elf
สิบเอ็ด (sib-ed)
Getal
twaalf
สิบสอง (sib-song)
Getal
dertien
สิบสาม (sib-sarm)
Getal
veertien
สิบสี่ (sib-see)
Getal
vijftien
สิบห้า (sib-ha)
Getal
zestien
สิบหก (sib-hok)
Getal
zeventien
สิบเจ็ด(sib-jed)
Getal
achttien
สิบแปด(sib-pad)
Getal
negentien
สิบเก้า(sib-kao)
Getal
twintig
ยี่สิบ (yee-sib)
Getal
dertig
สามสิบ (sarm-sib)
Getal
veertig
สี่สิบ (see-sib)
Getal
vijftig
ห้าสิบ (ha-sib)
Getal
zestig
หกสิบ (hok-sib)
Getal
zeventig
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Getal
tachtig
แปดสิบ (pad-sib)
Getal
negentig
เก้าสิบ (kao-sib)
Getal
honderd
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Getal
miljoen
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Getal
biljoen
พันล้าน (pun-larn)
Getal

Getallen en Geld - Geld

Neemt u ___ aan?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... creditcards?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betaalwijze
... debitcards?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betaalwijze
... contant?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betaalwijze
... cheques?
...เช็ค? (checks)
betaalwijze
Ik wil graag wat geld wisselen.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Toets uw pincode in.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Geld opnemen
การถอนตังค์
Optie om geld te trekken
Bevestigen
ตกลง (tok-long)
Een handeling bevestigen
Annuleren
ยกเลิก (yok-lerk)
Een handeling annuleren
Bedrag kiezen
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Geldbedrag kiezen
Wilt u een bon?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Een bon voor je geldopname krijgen