Japans | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

nul
ゼロ
Getal
één
Getal
twee
Getal
drie
Getal
vier
Getal
vijf
Getal
zes
Getal
zeven
Getal
acht
Getal
negen
Getal
tien
Getal
elf
十一
Getal
twaalf
十二
Getal
dertien
十三
Getal
veertien
十四
Getal
vijftien
十五
Getal
zestien
十六
Getal
zeventien
十七
Getal
achttien
十八
Getal
negentien
十九
Getal
twintig
二十
Getal
dertig
三十
Getal
veertig
四十
Getal
vijftig
五十
Getal
zestig
六十
Getal
zeventig
七十
Getal
tachtig
八十
Getal
negentig
九十
Getal
honderd
Getal
miljoen
Getal
biljoen
Getal

Getallen en Geld - Geld

Neemt u ___ aan?
___は受け入れていますか?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... creditcards?
...クレジットカード?
betaalwijze
... debitcards?
...デビットカード?
betaalwijze
... contant?
...現金?
betaalwijze
... cheques?
...チェック?
betaalwijze
Ik wil graag wat geld wisselen.
お金を両替したいです
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Toets uw pincode in.
パスワードを入力してください
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Geld opnemen
お金を引き出す
Optie om geld te trekken
Bevestigen
承認
Een handeling bevestigen
Annuleren
キャンセル
Een handeling annuleren
Bedrag kiezen
金額を選択する
Geldbedrag kiezen
Wilt u een bon?
レシートは必要ですか?
Een bon voor je geldopname krijgen