Hongaars | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

nul
nulla
Getal
één
egy
Getal
twee
kettő
Getal
drie
három
Getal
vier
szám
Getal
vijf
öt
Getal
zes
hat
Getal
zeven
hét
Getal
acht
nyolc
Getal
negen
kilenc
Getal
tien
tíz
Getal
elf
tizenegy
Getal
twaalf
tizenkettő
Getal
dertien
tizenhárom
Getal
veertien
tizennégy
Getal
vijftien
tizenöt
Getal
zestien
tizenhat
Getal
zeventien
tizenhét
Getal
achttien
tizennyolc
Getal
negentien
tizenkilenc
Getal
twintig
húsz
Getal
dertig
harminc
Getal
veertig
negyven
Getal
vijftig
ötven
Getal
zestig
hatvan
Getal
zeventig
hetven
Getal
tachtig
nyolcvan
Getal
negentig
kilencven
Getal
honderd
száz
Getal
miljoen
millió
Getal
biljoen
billió
Getal

Getallen en Geld - Geld

Neemt u ___ aan?
Elfogadnak _____?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... creditcards?
...hitelkártyát?
betaalwijze
... debitcards?
...kártyát?
betaalwijze
... contant?
...készpénzt?
betaalwijze
... cheques?
...csekket?
betaalwijze
Ik wil graag wat geld wisselen.
Szeretnék pénzt váltani.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Toets uw pincode in.
Írja be a PIN kódot.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Geld opnemen
Pénzfelvétel
Optie om geld te trekken
Bevestigen
Megerősítés
Een handeling bevestigen
Annuleren
Törlés
Een handeling annuleren
Bedrag kiezen
Összeg kiválasztása.
Geldbedrag kiezen
Wilt u een bon?
Szeretne számlát kapni?
Een bon voor je geldopname krijgen