Engels | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

nul
zero
Getal
één
one
Getal
twee
two
Getal
drie
three
Getal
vier
four
Getal
vijf
five
Getal
zes
six
Getal
zeven
seven
Getal
acht
eight
Getal
negen
nine
Getal
tien
ten
Getal
elf
eleven
Getal
twaalf
twelve
Getal
dertien
thirteen
Getal
veertien
fourteen
Getal
vijftien
fifteen
Getal
zestien
sixteen
Getal
zeventien
seventeen
Getal
achttien
eighteen
Getal
negentien
nineteen
Getal
twintig
twenty
Getal
dertig
thirty
Getal
veertig
forty
Getal
vijftig
fifty
Getal
zestig
sixty
Getal
zeventig
seventy
Getal
tachtig
eighty
Getal
negentig
ninety
Getal
honderd
hundred
Getal
miljoen
million
Getal
biljoen
billion
Getal

Getallen en Geld - Geld

Neemt u ___ aan?
Do you accept ___?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... creditcards?
... credit cards?
betaalwijze
... debitcards?
... debit cards?
betaalwijze
... contant?
... cash?
betaalwijze
... cheques?
... checks?
betaalwijze
Ik wil graag wat geld wisselen.
I would like to exchange some money.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Toets uw pincode in.
Enter your PIN code.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Geld opnemen
Withdraw money
Optie om geld te trekken
Bevestigen
Confirm
Een handeling bevestigen
Annuleren
Cancel
Een handeling annuleren
Bedrag kiezen
Select amount
Geldbedrag kiezen
Wilt u een bon?
Do you want a receipt?
Een bon voor je geldopname krijgen