Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

nul
零(líng)
Getal
één
一(yī)
Getal
twee
二(èr)
Getal
drie
三(sān)
Getal
vier
四(sì)
Getal
vijf
五(wǔ)
Getal
zes
六(liù)
Getal
zeven
七(qī)
Getal
acht
八(bā)
Getal
negen
九(jiǔ)
Getal
tien
十(shí)
Getal
elf
十一(shíyī)
Getal
twaalf
十二(shí'èr)
Getal
dertien
十三(shísān)
Getal
veertien
十四(shísì)
Getal
vijftien
十五(shíwǔ)
Getal
zestien
十六(shíliù)
Getal
zeventien
十七(shíqī)
Getal
achttien
十八(shíbā)
Getal
negentien
十九(shíjiǔ)
Getal
twintig
二十(èrshí)
Getal
dertig
三十(sānshí)
Getal
veertig
四十(sìshí)
Getal
vijftig
五十(wǔshí)
Getal
zestig
六十(liùshí)
Getal
zeventig
七十(qīshí)
Getal
tachtig
八十(bāshí)
Getal
negentig
九十(jiǔshí)
Getal
honderd
一百(yībǎi)
Getal
miljoen
一百万(yībǎi wàn)
Getal
biljoen
十亿(shí yì)
Getal

Getallen en Geld - Geld

Neemt u ___ aan?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... creditcards?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
betaalwijze
... debitcards?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
betaalwijze
... contant?
…现金?(…xiànjīn?)
betaalwijze
... cheques?
…支票?(…zhīpiào?)
betaalwijze
Ik wil graag wat geld wisselen.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Toets uw pincode in.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Geld opnemen
取款(qǔkuǎn)
Optie om geld te trekken
Bevestigen
确认(quèrèn)
Een handeling bevestigen
Annuleren
取消(qǔxiāo)
Een handeling annuleren
Bedrag kiezen
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Geldbedrag kiezen
Wilt u een bon?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Een bon voor je geldopname krijgen