Portugees | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

ゼロ
zero
Getal
um
Getal
dois
Getal
três
Getal
quatro
Getal
cinco
Getal
seis
Getal
sete
Getal
oito
Getal
nove
Getal
dez
Getal
十一
onze
Getal
十二
doze
Getal
十三
treze
Getal
十四
quatorze
Getal
十五
quinze
Getal
十六
dezesseis
Getal
十七
dezessete
Getal
十八
dezoito
Getal
十九
dezenove
Getal
二十
vinte
Getal
三十
trinta
Getal
四十
quarenta
Getal
五十
cinquenta
Getal
六十
sessenta
Getal
七十
setenta
Getal
八十
oitenta
Getal
九十
noventa
Getal
cem
Getal
milhão/milhões
Getal
bilhão/bilhões
Getal

Getallen en Geld - Geld

___は受け入れていますか?
Você aceita ___?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
...クレジットカード?
... cartões de crédito?
betaalwijze
...デビットカード?
... cartões de débito?
betaalwijze
...現金?
... dinheiro em espécie?
betaalwijze
...チェック?
... cheque?
betaalwijze
お金を両替したいです
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

パスワードを入力してください
Digite sua senha.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
お金を引き出す
Sacar dinheiro
Optie om geld te trekken
承認
Confirmar
Een handeling bevestigen
キャンセル
Cancelar
Een handeling annuleren
金額を選択する
Selecionar quantia
Geldbedrag kiezen
レシートは必要ですか?
Você quer o recibo?
Een bon voor je geldopname krijgen