Engels | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

ゼロ
zero
Getal
one
Getal
two
Getal
three
Getal
four
Getal
five
Getal
six
Getal
seven
Getal
eight
Getal
nine
Getal
ten
Getal
十一
eleven
Getal
十二
twelve
Getal
十三
thirteen
Getal
十四
fourteen
Getal
十五
fifteen
Getal
十六
sixteen
Getal
十七
seventeen
Getal
十八
eighteen
Getal
十九
nineteen
Getal
二十
twenty
Getal
三十
thirty
Getal
四十
forty
Getal
五十
fifty
Getal
六十
sixty
Getal
七十
seventy
Getal
八十
eighty
Getal
九十
ninety
Getal
hundred
Getal
million
Getal
billion
Getal

Getallen en Geld - Geld

___は受け入れていますか?
Do you accept ___?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
...クレジットカード?
... credit cards?
betaalwijze
...デビットカード?
... debit cards?
betaalwijze
...現金?
... cash?
betaalwijze
...チェック?
... checks?
betaalwijze
お金を両替したいです
I would like to exchange some money.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

パスワードを入力してください
Enter your PIN code.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
お金を引き出す
Withdraw money
Optie om geld te trekken
承認
Confirm
Een handeling bevestigen
キャンセル
Cancel
Een handeling annuleren
金額を選択する
Select amount
Geldbedrag kiezen
レシートは必要ですか?
Do you want a receipt?
Een bon voor je geldopname krijgen