Engels | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

zero
zero
Getal
uno
one
Getal
due
two
Getal
tre
three
Getal
quattro
four
Getal
cinque
five
Getal
sei
six
Getal
sette
seven
Getal
otto
eight
Getal
nove
nine
Getal
dieci
ten
Getal
undici
eleven
Getal
dodici
twelve
Getal
tredici
thirteen
Getal
quattordici
fourteen
Getal
quindici
fifteen
Getal
sedici
sixteen
Getal
diciassette
seventeen
Getal
diciotto
eighteen
Getal
diciannove
nineteen
Getal
venti
twenty
Getal
trenta
thirty
Getal
quaranta
forty
Getal
cinquanta
fifty
Getal
sessanta
sixty
Getal
settanta
seventy
Getal
ottanta
eighty
Getal
novanta
ninety
Getal
cento
hundred
Getal
milione
million
Getal
miliardo
billion
Getal

Getallen en Geld - Geld

Accettate ___?
Do you accept ___?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... carte di credito?
... credit cards?
betaalwijze
... carte di addebito?
... debit cards?
betaalwijze
... contante?
... cash?
betaalwijze
... assegni?
... checks?
betaalwijze
Vorrei cambiare del denaro.
I would like to exchange some money.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Inserisci il codice PIN.
Enter your PIN code.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Preleva denaro
Withdraw money
Optie om geld te trekken
Conferma
Confirm
Een handeling bevestigen
Cancella
Cancel
Een handeling annuleren
Seleziona importo
Select amount
Geldbedrag kiezen
Vuoi la ricevuta?
Do you want a receipt?
Een bon voor je geldopname krijgen