Thai | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

zéro
ศูนย์ (soon)
Getal
un
หนึ่ง (neung)
Getal
deux
สอง (song)
Getal
trois
สาม (sarm)
Getal
quatre
สี่ (see)
Getal
cinq
ห้า (ha)
Getal
six
หก (hok)
Getal
sept
เจ็ด (jed)
Getal
huit
แปด (pad)
Getal
neuf
เก้า (kao)
Getal
dix
สิบ (sib)
Getal
onze
สิบเอ็ด (sib-ed)
Getal
douze
สิบสอง (sib-song)
Getal
treize
สิบสาม (sib-sarm)
Getal
quatorze
สิบสี่ (sib-see)
Getal
quinze
สิบห้า (sib-ha)
Getal
seize
สิบหก (sib-hok)
Getal
dix-sept
สิบเจ็ด(sib-jed)
Getal
dix-huit
สิบแปด(sib-pad)
Getal
dix-neuf
สิบเก้า(sib-kao)
Getal
vingt
ยี่สิบ (yee-sib)
Getal
trente
สามสิบ (sarm-sib)
Getal
quarante
สี่สิบ (see-sib)
Getal
cinquante
ห้าสิบ (ha-sib)
Getal
soixante
หกสิบ (hok-sib)
Getal
soixante-dix
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Getal
quatre-vingts
แปดสิบ (pad-sib)
Getal
quatre-vingt-dix
เก้าสิบ (kao-sib)
Getal
cent
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Getal
million
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Getal
milliard
พันล้าน (pun-larn)
Getal

Getallen en Geld - Geld

Acceptez-vous __ ?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... les cartes de crédit ?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betaalwijze
... les cartes à débit immédiat ?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betaalwijze
... l'espèce ?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betaalwijze
... les chèques ?
...เช็ค? (checks)
betaalwijze
Je voudrais échanger de l'argent.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Composez votre code secret.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Retrait
การถอนตังค์
Optie om geld te trekken
Valider
ตกลง (tok-long)
Een handeling bevestigen
Annuler
ยกเลิก (yok-lerk)
Een handeling annuleren
Choisir un montant
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Geldbedrag kiezen
Souhaitez-vous un reçu ?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Een bon voor je geldopname krijgen