Hongaars | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

nul
nulla
Getal
unu
egy
Getal
du
kettő
Getal
tri
három
Getal
kvar
szám
Getal
kvin
öt
Getal
ses
hat
Getal
sep
hét
Getal
ok
nyolc
Getal
naŭ
kilenc
Getal
dek
tíz
Getal
dek unu
tizenegy
Getal
dek du
tizenkettő
Getal
dek tri
tizenhárom
Getal
dek kvar
tizennégy
Getal
dek kvin
tizenöt
Getal
dek ses
tizenhat
Getal
dek sep
tizenhét
Getal
dek ok
tizennyolc
Getal
dek naŭ
tizenkilenc
Getal
dudek
húsz
Getal
tridek
harminc
Getal
kvardek
negyven
Getal
kvindek
ötven
Getal
sesdek
hatvan
Getal
sepdek
hetven
Getal
okdek
nyolcvan
Getal
naŭdek
kilencven
Getal
cent
száz
Getal
miliono
millió
Getal
miliardo
billió
Getal

Getallen en Geld - Geld

Ĉu vi akceptas ___?
Elfogadnak _____?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... kreditkartojn?
...hitelkártyát?
betaalwijze
... debitkartojn?
...kártyát?
betaalwijze
... kontanton?
...készpénzt?
betaalwijze
... ĉekojn?
...csekket?
betaalwijze
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Szeretnék pénzt váltani.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Entajpu vian kodon PIN.
Írja be a PIN kódot.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Retiri monon
Pénzfelvétel
Optie om geld te trekken
Konfirmi
Megerősítés
Een handeling bevestigen
Nuligi
Törlés
Een handeling annuleren
Elektu kvanton
Összeg kiválasztása.
Geldbedrag kiezen
Ĉu vi volas kvitancon?
Szeretne számlát kapni?
Een bon voor je geldopname krijgen