Thai | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

zero
ศูนย์ (soon)
Getal
one
หนึ่ง (neung)
Getal
two
สอง (song)
Getal
three
สาม (sarm)
Getal
four
สี่ (see)
Getal
five
ห้า (ha)
Getal
six
หก (hok)
Getal
seven
เจ็ด (jed)
Getal
eight
แปด (pad)
Getal
nine
เก้า (kao)
Getal
ten
สิบ (sib)
Getal
eleven
สิบเอ็ด (sib-ed)
Getal
twelve
สิบสอง (sib-song)
Getal
thirteen
สิบสาม (sib-sarm)
Getal
fourteen
สิบสี่ (sib-see)
Getal
fifteen
สิบห้า (sib-ha)
Getal
sixteen
สิบหก (sib-hok)
Getal
seventeen
สิบเจ็ด(sib-jed)
Getal
eighteen
สิบแปด(sib-pad)
Getal
nineteen
สิบเก้า(sib-kao)
Getal
twenty
ยี่สิบ (yee-sib)
Getal
thirty
สามสิบ (sarm-sib)
Getal
forty
สี่สิบ (see-sib)
Getal
fifty
ห้าสิบ (ha-sib)
Getal
sixty
หกสิบ (hok-sib)
Getal
seventy
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Getal
eighty
แปดสิบ (pad-sib)
Getal
ninety
เก้าสิบ (kao-sib)
Getal
hundred
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Getal
million
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Getal
billion
พันล้าน (pun-larn)
Getal

Getallen en Geld - Geld

Do you accept ___?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... credit cards?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betaalwijze
... debit cards?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betaalwijze
... cash?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betaalwijze
... checks?
...เช็ค? (checks)
betaalwijze
I would like to exchange some money.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Enter your PIN code.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Withdraw money
การถอนตังค์
Optie om geld te trekken
Confirm
ตกลง (tok-long)
Een handeling bevestigen
Cancel
ยกเลิก (yok-lerk)
Een handeling annuleren
Select amount
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Geldbedrag kiezen
Do you want a receipt?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Een bon voor je geldopname krijgen