Portugees | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

zero
zero
Getal
one
um
Getal
two
dois
Getal
three
três
Getal
four
quatro
Getal
five
cinco
Getal
six
seis
Getal
seven
sete
Getal
eight
oito
Getal
nine
nove
Getal
ten
dez
Getal
eleven
onze
Getal
twelve
doze
Getal
thirteen
treze
Getal
fourteen
quatorze
Getal
fifteen
quinze
Getal
sixteen
dezesseis
Getal
seventeen
dezessete
Getal
eighteen
dezoito
Getal
nineteen
dezenove
Getal
twenty
vinte
Getal
thirty
trinta
Getal
forty
quarenta
Getal
fifty
cinquenta
Getal
sixty
sessenta
Getal
seventy
setenta
Getal
eighty
oitenta
Getal
ninety
noventa
Getal
hundred
cem
Getal
million
milhão/milhões
Getal
billion
bilhão/bilhões
Getal

Getallen en Geld - Geld

Do you accept ___?
Você aceita ___?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... credit cards?
... cartões de crédito?
betaalwijze
... debit cards?
... cartões de débito?
betaalwijze
... cash?
... dinheiro em espécie?
betaalwijze
... checks?
... cheque?
betaalwijze
I would like to exchange some money.
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Enter your PIN code.
Digite sua senha.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Withdraw money
Sacar dinheiro
Optie om geld te trekken
Confirm
Confirmar
Een handeling bevestigen
Cancel
Cancelar
Een handeling annuleren
Select amount
Selecionar quantia
Geldbedrag kiezen
Do you want a receipt?
Você quer o recibo?
Een bon voor je geldopname krijgen