Pools | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

zero
zero
Getal
one
jeden
Getal
two
dwa
Getal
three
trzy
Getal
four
cztery
Getal
five
pięć
Getal
six
sześć
Getal
seven
siedem
Getal
eight
osiem
Getal
nine
dziewięć
Getal
ten
dziesięć
Getal
eleven
jedenaście
Getal
twelve
dwanaście
Getal
thirteen
trzynaście
Getal
fourteen
czternaście
Getal
fifteen
piętnaście
Getal
sixteen
szesnaście
Getal
seventeen
siedemnaście
Getal
eighteen
osiemnaście
Getal
nineteen
dziewiętnaście
Getal
twenty
dwadzieścia
Getal
thirty
trzydzieści
Getal
forty
czterdzieści
Getal
fifty
pięćdziesiąt
Getal
sixty
sześćdziesiąt
Getal
seventy
siedemdziesiąt
Getal
eighty
osiemdziesiąt
Getal
ninety
dziewięćdziesiąt
Getal
hundred
sto
Getal
million
milion
Getal
billion
miliard
Getal

Getallen en Geld - Geld

Do you accept ___?
Czy można płacić ___?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... credit cards?
... kartą kredytową?
betaalwijze
... debit cards?
... kartą debetową?
betaalwijze
... cash?
... gotówką?
betaalwijze
... checks?
... czekiem?
betaalwijze
I would like to exchange some money.
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Enter your PIN code.
Podaj PIN.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Withdraw money
Wypłata gotówki
Optie om geld te trekken
Confirm
Akceptuj
Een handeling bevestigen
Cancel
Anuluj
Een handeling annuleren
Select amount
Wybierz kwotę
Geldbedrag kiezen
Do you want a receipt?
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Een bon voor je geldopname krijgen