Nederlands | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

zero
nul
Getal
one
één
Getal
two
twee
Getal
three
drie
Getal
four
vier
Getal
five
vijf
Getal
six
zes
Getal
seven
zeven
Getal
eight
acht
Getal
nine
negen
Getal
ten
tien
Getal
eleven
elf
Getal
twelve
twaalf
Getal
thirteen
dertien
Getal
fourteen
veertien
Getal
fifteen
vijftien
Getal
sixteen
zestien
Getal
seventeen
zeventien
Getal
eighteen
achttien
Getal
nineteen
negentien
Getal
twenty
twintig
Getal
thirty
dertig
Getal
forty
veertig
Getal
fifty
vijftig
Getal
sixty
zestig
Getal
seventy
zeventig
Getal
eighty
tachtig
Getal
ninety
negentig
Getal
hundred
honderd
Getal
million
miljoen
Getal
billion
biljoen
Getal

Getallen en Geld - Geld

Do you accept ___?
Neemt u ___ aan?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... credit cards?
... creditcards?
betaalwijze
... debit cards?
... debitcards?
betaalwijze
... cash?
... contant?
betaalwijze
... checks?
... cheques?
betaalwijze
I would like to exchange some money.
Ik wil graag wat geld wisselen.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Enter your PIN code.
Toets uw pincode in.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Withdraw money
Geld opnemen
Optie om geld te trekken
Confirm
Bevestigen
Een handeling bevestigen
Cancel
Annuleren
Een handeling annuleren
Select amount
Bedrag kiezen
Geldbedrag kiezen
Do you want a receipt?
Wilt u een bon?
Een bon voor je geldopname krijgen