Japans | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

zero
ゼロ
Getal
one
Getal
two
Getal
three
Getal
four
Getal
five
Getal
six
Getal
seven
Getal
eight
Getal
nine
Getal
ten
Getal
eleven
十一
Getal
twelve
十二
Getal
thirteen
十三
Getal
fourteen
十四
Getal
fifteen
十五
Getal
sixteen
十六
Getal
seventeen
十七
Getal
eighteen
十八
Getal
nineteen
十九
Getal
twenty
二十
Getal
thirty
三十
Getal
forty
四十
Getal
fifty
五十
Getal
sixty
六十
Getal
seventy
七十
Getal
eighty
八十
Getal
ninety
九十
Getal
hundred
Getal
million
Getal
billion
Getal

Getallen en Geld - Geld

Do you accept ___?
___は受け入れていますか?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... credit cards?
...クレジットカード?
betaalwijze
... debit cards?
...デビットカード?
betaalwijze
... cash?
...現金?
betaalwijze
... checks?
...チェック?
betaalwijze
I would like to exchange some money.
お金を両替したいです
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Enter your PIN code.
パスワードを入力してください
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Withdraw money
お金を引き出す
Optie om geld te trekken
Confirm
承認
Een handeling bevestigen
Cancel
キャンセル
Een handeling annuleren
Select amount
金額を選択する
Geldbedrag kiezen
Do you want a receipt?
レシートは必要ですか?
Een bon voor je geldopname krijgen