Hongaars | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

zero
nulla
Getal
one
egy
Getal
two
kettő
Getal
three
három
Getal
four
szám
Getal
five
öt
Getal
six
hat
Getal
seven
hét
Getal
eight
nyolc
Getal
nine
kilenc
Getal
ten
tíz
Getal
eleven
tizenegy
Getal
twelve
tizenkettő
Getal
thirteen
tizenhárom
Getal
fourteen
tizennégy
Getal
fifteen
tizenöt
Getal
sixteen
tizenhat
Getal
seventeen
tizenhét
Getal
eighteen
tizennyolc
Getal
nineteen
tizenkilenc
Getal
twenty
húsz
Getal
thirty
harminc
Getal
forty
negyven
Getal
fifty
ötven
Getal
sixty
hatvan
Getal
seventy
hetven
Getal
eighty
nyolcvan
Getal
ninety
kilencven
Getal
hundred
száz
Getal
million
millió
Getal
billion
billió
Getal

Getallen en Geld - Geld

Do you accept ___?
Elfogadnak _____?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
... credit cards?
...hitelkártyát?
betaalwijze
... debit cards?
...kártyát?
betaalwijze
... cash?
...készpénzt?
betaalwijze
... checks?
...csekket?
betaalwijze
I would like to exchange some money.
Szeretnék pénzt váltani.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

Enter your PIN code.
Írja be a PIN kódot.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
Withdraw money
Pénzfelvétel
Optie om geld te trekken
Confirm
Megerősítés
Een handeling bevestigen
Cancel
Törlés
Een handeling annuleren
Select amount
Összeg kiválasztása.
Geldbedrag kiezen
Do you want a receipt?
Szeretne számlát kapni?
Een bon voor je geldopname krijgen