Turks | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

零(líng)
sıfır
Getal
一(yī)
bir
Getal
二(èr)
iki
Getal
三(sān)
üç
Getal
四(sì)
dört
Getal
五(wǔ)
beş
Getal
六(liù)
altı
Getal
七(qī)
yedi
Getal
八(bā)
sekiz
Getal
九(jiǔ)
dokuz
Getal
十(shí)
on
Getal
十一(shíyī)
onbir
Getal
十二(shí'èr)
oniki
Getal
十三(shísān)
onüç
Getal
十四(shísì)
ondört
Getal
十五(shíwǔ)
onbeş
Getal
十六(shíliù)
onaltı
Getal
十七(shíqī)
onyedi
Getal
十八(shíbā)
onsekiz
Getal
十九(shíjiǔ)
ondokuz
Getal
二十(èrshí)
yirmi
Getal
三十(sānshí)
otuz
Getal
四十(sìshí)
kırk
Getal
五十(wǔshí)
elli
Getal
六十(liùshí)
atmış
Getal
七十(qīshí)
yetmiş
Getal
八十(bāshí)
seksen
Getal
九十(jiǔshí)
doksan
Getal
一百(yībǎi)
yüz
Getal
一百万(yībǎi wàn)
milyon
Getal
十亿(shí yì)
milyar
Getal

Getallen en Geld - Geld

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
__ kabul ediyor musunuz?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... kredi karı?
betaalwijze
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... vadesiz hesap kartı?
betaalwijze
…现金?(…xiànjīn?)
... peşin?
betaalwijze
…支票?(…zhīpiào?)
... çek?
betaalwijze
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Pin kodunu gir.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
取款(qǔkuǎn)
Para çek
Optie om geld te trekken
确认(quèrèn)
Onayla
Een handeling bevestigen
取消(qǔxiāo)
İptal
Een handeling annuleren
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Miktarı seç
Geldbedrag kiezen
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Fiş istiyor musunuz?
Een bon voor je geldopname krijgen