Nederlands | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

零(líng)
nul
Getal
一(yī)
één
Getal
二(èr)
twee
Getal
三(sān)
drie
Getal
四(sì)
vier
Getal
五(wǔ)
vijf
Getal
六(liù)
zes
Getal
七(qī)
zeven
Getal
八(bā)
acht
Getal
九(jiǔ)
negen
Getal
十(shí)
tien
Getal
十一(shíyī)
elf
Getal
十二(shí'èr)
twaalf
Getal
十三(shísān)
dertien
Getal
十四(shísì)
veertien
Getal
十五(shíwǔ)
vijftien
Getal
十六(shíliù)
zestien
Getal
十七(shíqī)
zeventien
Getal
十八(shíbā)
achttien
Getal
十九(shíjiǔ)
negentien
Getal
二十(èrshí)
twintig
Getal
三十(sānshí)
dertig
Getal
四十(sìshí)
veertig
Getal
五十(wǔshí)
vijftig
Getal
六十(liùshí)
zestig
Getal
七十(qīshí)
zeventig
Getal
八十(bāshí)
tachtig
Getal
九十(jiǔshí)
negentig
Getal
一百(yībǎi)
honderd
Getal
一百万(yībǎi wàn)
miljoen
Getal
十亿(shí yì)
biljoen
Getal

Getallen en Geld - Geld

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Neemt u ___ aan?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... creditcards?
betaalwijze
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... debitcards?
betaalwijze
…现金?(…xiànjīn?)
... contant?
betaalwijze
…支票?(…zhīpiào?)
... cheques?
betaalwijze
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Ik wil graag wat geld wisselen.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Toets uw pincode in.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
取款(qǔkuǎn)
Geld opnemen
Optie om geld te trekken
确认(quèrèn)
Bevestigen
Een handeling bevestigen
取消(qǔxiāo)
Annuleren
Een handeling annuleren
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Bedrag kiezen
Geldbedrag kiezen
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Wilt u een bon?
Een bon voor je geldopname krijgen