Thai | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
Om hulp vragen
Bạn có nói được tiếng Anh không?
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
Vragen of iemand Engels spreekt
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
Tôi không hiểu.
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

Xin chào!
สวัสดี! (Sawad-dee!)
Standaardbegroeting
Chào bạn!
ว่าไง! (Wa-ngai!)
Informele begroeting
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
Begroeting 's ochtends
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
Begroeting 's avonds
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
Bạn có khỏe không?
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
Beleefd naar iemands welzijn informeren
Tôi khỏe, còn bạn?
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
Iemands naam vragen
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
Iemand je eigen naam vertellen
Bạn đến từ đâu?
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
Vragen waar iemand vandaan komt
Tôi đến từ ___.
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
Antwoorden waar je vandaan komt
Bạn bao nhiêu tuổi?
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
Vragen hoe oud iemand is
Tôi ___ tuổi.
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
Antwoorden hoe oud je bent
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
ใช่ (Chai)
Positief antwoord
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
ไม่ (Mai)
Negatief antwoord
Làm ơn
กรุณา (Ka ru na)
Uitdrukking om beleefd te klinken
Của bạn đây / Đây
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
Gebruik je als je iemand iets geeft
Cảm ơn (bạn).
ขอบคุณ (Khob khun)
Iemand bedanken
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
Không có gì (đâu).
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
Tôi xin lỗi.
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
Zich ergens voor verontschuldigen
(Làm ơn) cho hỏi.
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
Iemands aandacht vragen
Không sao (đâu).
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Als je een verontschuldiging accepteert
Không có gì.
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
Als je een verontschuldiging accepteert
Coi chừng! / Cẩn thận!
ระวังนะ! (Ra wang na!)
Iemand op een gevaar attenderen
Tôi đói.
ฉันหิว (Chan hiw.)
Gebruik je als je hongerig bent
Tôi khát (nước).
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
Gebruik je als je dorstig bent
Tôi mệt.
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
Gebruik je als je moe bent
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
Gebruik je als je ziek bent
Tôi không biết.
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
Je weet het antwoord op de vraag niet
Rất vui được gặp bạn.
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
Tạm biệt / Chào bạn!
ลาก่อน! (La korn! )
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
Beleefde manier van beklag doen
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
Erachter komen wie verantwoordelijk is
Thật không thể chấp nhận được!
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
Om restitutie vragen
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

Đồ ăn như dở hơi!
อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
Đồ uống như dở hơi!
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
Chỗ này / Quán này như cứt!
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
Dịch vụ dở ẹc!
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
Giá gì mà cắt cổ!
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
Vớ vẩn!
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
Đồ ngu!
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
Biến đi! / Cút đi!
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten