Esperanto | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
Bonvolu helpi min.
Om hulp vragen
Bạn có nói được tiếng Anh không?
Ĉu vi parolas la anglan?
Vragen of iemand Engels spreekt
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
Tôi không hiểu.
Mi ne komprenas.
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

Xin chào!
Saluton!
Standaardbegroeting
Chào bạn!
Saluton!
Informele begroeting
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
Bonan matenon!
Begroeting 's ochtends
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
Bonan versperon!
Begroeting 's avonds
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
Bonan nokton!
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
Bạn có khỏe không?
Kiel vi fartas?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
Tôi khỏe, còn bạn?
Bone, dankon.
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
Kiel vi nomiĝas?
Iemands naam vragen
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
Mia nomo estas ___.
Iemand je eigen naam vertellen
Bạn đến từ đâu?
De kie vi estas?
Vragen waar iemand vandaan komt
Tôi đến từ ___.
Mi estas el___.
Antwoorden waar je vandaan komt
Bạn bao nhiêu tuổi?
Kiom vi aĝas?
Vragen hoe oud iemand is
Tôi ___ tuổi.
Mi havas____jarojn.
Antwoorden hoe oud je bent
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
Jes
Positief antwoord
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
Ne
Negatief antwoord
Làm ơn
Bonvolu
Uitdrukking om beleefd te klinken
Của bạn đây / Đây
Jen!
Gebruik je als je iemand iets geeft
Cảm ơn (bạn).
Dankon.
Iemand bedanken
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
Multan dankon.
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
Không có gì (đâu).
Nedankinde.
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
Tôi xin lỗi.
Mi bedaŭras.
Zich ergens voor verontschuldigen
(Làm ơn) cho hỏi.
Pardonu.
Iemands aandacht vragen
Không sao (đâu).
Estas bone.
Als je een verontschuldiging accepteert
Không có gì.
Ne dankinde.
Als je een verontschuldiging accepteert
Coi chừng! / Cẩn thận!
Atentu!
Iemand op een gevaar attenderen
Tôi đói.
Mi malsatas.
Gebruik je als je hongerig bent
Tôi khát (nước).
Mi soifas.
Gebruik je als je dorstig bent
Tôi mệt.
Mi lacas.
Gebruik je als je moe bent
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
Mi malsanas.
Gebruik je als je ziek bent
Tôi không biết.
Mi ne scias.
Je weet het antwoord op de vraag niet
Rất vui được gặp bạn.
Estis agrable renkonti vin.
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
Tạm biệt / Chào bạn!
Adiaŭ!
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
Mi ŝatus plendi.
Beleefde manier van beklag doen
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Erachter komen wie verantwoordelijk is
Thật không thể chấp nhận được!
Tiu estas plene neakceptebla!
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
Mi volas rehavi mian monon!
Om restitutie vragen
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Ni atendis dum pli ol horo.
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

Đồ ăn như dở hơi!
Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
Đồ uống như dở hơi!
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
Chỗ này / Quán này như cứt!
Tiu estas fekloko!
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
Tiu aŭto estas vrako!
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
Dịch vụ dở ẹc!
La servo estas aĉa!
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
Giá gì mà cắt cổ!
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
Vớ vẩn!
Tiu estas feka!
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
Đồ ngu!
Vi estas stulta idioto!
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
Biến đi! / Cút đi!
Diablo manĝu vin!
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
Ni aranĝu tion ekstere!
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten