Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

¿Podría ayudarme?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Om hulp vragen
¿Habla inglés?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Vragen of iemand Engels spreekt
¿Habla_[idioma]_?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
No hablo_[idioma]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
No entiendo.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

¡Hola!
您好!(nín hǎo!)
Standaardbegroeting
¡Hola!
你好!(nǐ hǎo!)
Informele begroeting
¡Buenos días!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Begroeting 's ochtends
¡Buenas tardes!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Begroeting 's avonds
¡Buenas noches!
晚安!(wǎn'ān!)
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
¿Cómo estás?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Beleefd naar iemands welzijn informeren
Bien, gracias.
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
¿Cómo te llamas?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Iemands naam vragen
Me llamo ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Iemand je eigen naam vertellen
¿De qué país vienes?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Vragen waar iemand vandaan komt
Soy de ___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Antwoorden waar je vandaan komt
¿Cuántos años tienes?
您多大了?(nín duōdàle?)
Vragen hoe oud iemand is
Tengo ___ años.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Antwoorden hoe oud je bent
Sí.
是(shì)
Positief antwoord
No
不是(bùshì)
Negatief antwoord
Por favor
请(qǐng)
Uitdrukking om beleefd te klinken
¡Aquí tienes!
给你!(gěi nǐ!)
Gebruik je als je iemand iets geeft
Gracias
谢谢。(xièxiè.)
Iemand bedanken
Muchas gracias.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
De nada
不客气。(bù kèqì.)
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
Lo siento.
对不起。(duìbùqǐ.)
Zich ergens voor verontschuldigen
Disculpe.
打扰了。(dǎrǎole.)
Iemands aandacht vragen
Está bien.
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Als je een verontschuldiging accepteert
No hay problema.
没关系。(méiguānxì.)
Als je een verontschuldiging accepteert
¡Cuidado!
当心!(dāngxīn!)
Iemand op een gevaar attenderen
Tengo hambre.
我饿了。(wǒ è le.)
Gebruik je als je hongerig bent
Tengo sed.
我渴了。(wǒ kě le.)
Gebruik je als je dorstig bent
Estoy cansado/a.
我累了。(wǒ lèi le.)
Gebruik je als je moe bent
Estoy enfermo/a.
我病了。(wǒ bìng le.)
Gebruik je als je ziek bent
No sé.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Je weet het antwoord op de vraag niet
Fue un placer conocerte.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
¡Adiós!
再见!(zàijiàn!)
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

Me gustaría realizar una queja.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Beleefde manier van beklag doen
¿Quién es el encargado?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Erachter komen wie verantwoordelijk is
Esto es totalmente inaceptable.
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
¡Quiero mi dinero de vuelta!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Om restitutie vragen
Hemos estado esperando por más de una hora.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

¡Ésta comida sabe a mierda!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
¡Ésta bebida está asquerosa!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
¡Éste lugar es horrible!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
¡Éste coche es una porquería!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
¡El servicio apesta!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
¡Esto es un robo total!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
¡Eso es una estupidez!
扯淡!(chědàn!)
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
¡Eres un idiota!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
¡No sabes una mierda!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
¡Vete a la mierda!
滚开!(gǔn kāi!)
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
¡Arreglemos esto afuera!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten