Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

Kunt u me alstublieft helpen?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Om hulp vragen
Spreekt u Engels?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Vragen of iemand Engels spreekt
Spreekt u _[taal]_?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
Ik spreek geen _[taal]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
Dat begrijp ik niet.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

Hallo!
您好!(nín hǎo!)
Standaardbegroeting
Hoi!
你好!(nǐ hǎo!)
Informele begroeting
Goeiemorgen!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Begroeting 's ochtends
Goeienavond!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Begroeting 's avonds
Goedenacht!
晚安!(wǎn'ān!)
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
Hoe gaat het?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Beleefd naar iemands welzijn informeren
Goed, bedankt.
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
Hoe heet je?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Iemands naam vragen
Mijn naam is___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Iemand je eigen naam vertellen
Waar kom je vandaan?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Vragen waar iemand vandaan komt
Ik kom uit___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Antwoorden waar je vandaan komt
Hoe oud ben je?
您多大了?(nín duōdàle?)
Vragen hoe oud iemand is
Ik ben___.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Antwoorden hoe oud je bent
Ja
是(shì)
Positief antwoord
Nee
不是(bùshì)
Negatief antwoord
Alstublieft
请(qǐng)
Uitdrukking om beleefd te klinken
Alsjeblieft!
给你!(gěi nǐ!)
Gebruik je als je iemand iets geeft
Dankjewel.
谢谢。(xièxiè.)
Iemand bedanken
Heel erg bedankt.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
Graag gedaan.
不客气。(bù kèqì.)
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
Het spijt me.
对不起。(duìbùqǐ.)
Zich ergens voor verontschuldigen
Pardon.
打扰了。(dǎrǎole.)
Iemands aandacht vragen
Het is al goed.
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Als je een verontschuldiging accepteert
Geen probleem.
没关系。(méiguānxì.)
Als je een verontschuldiging accepteert
Kijk uit!
当心!(dāngxīn!)
Iemand op een gevaar attenderen
Ik heb honger.
我饿了。(wǒ è le.)
Gebruik je als je hongerig bent
Ik heb dorst.
我渴了。(wǒ kě le.)
Gebruik je als je dorstig bent
Ik ben moe.
我累了。(wǒ lèi le.)
Gebruik je als je moe bent
Ik ben ziek.
我病了。(wǒ bìng le.)
Gebruik je als je ziek bent
Ik weet het niet.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Je weet het antwoord op de vraag niet
Leuk om je te ontmoeten.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
Tot ziens!
再见!(zàijiàn!)
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

Ik wil graag een klacht indienen.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Beleefde manier van beklag doen
Wie is er hier verantwoordelijk?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Erachter komen wie verantwoordelijk is
Dit is echt onacceptabel.
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
Ik wil mijn geld terug!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Om restitutie vragen
We wachten al meer dan een uur.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

Dit eten smaakt goor!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
Dit drinken smaakt als pis!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
Dit is een schijtplek!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
Deze auto is een berg schroot!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
De bediening is verschrikkelijk!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
Dit is echt afzetterij!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
Dat is gelul!
扯淡!(chědàn!)
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
Je bent een stomme idioot!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
Je begrijpt er geen drol van!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
Lazer op!
滚开!(gǔn kāi!)
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
Laten we dit buiten regelen!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten