Japans | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

Può aiutarmi?
助けていただけますか?
Om hulp vragen
Parla inglese?
英語を話せますか?
Vragen of iemand Engels spreekt
Parla _[lingua]_?
_を話せますか?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
Non parlo _[lingua]_.
_を私は話せません
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
Non capisco.
分かりません
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

Salve!
こんにちは
Standaardbegroeting
Ciao!
やぁ!
Informele begroeting
Buon giorno!
おはようございます!
Begroeting 's ochtends
Buona sera!
こんばんは!
Begroeting 's avonds
Buona notte!
おやすみなさい!
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
Come va?
お元気ですか?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
Bene, grazie.
元気です
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
Come ti chiami?
お名前はなんですか?
Iemands naam vragen
Mi chiamo _____.
私の名前は_です
Iemand je eigen naam vertellen
Da dove vieni?
どこから来ましたか?
Vragen waar iemand vandaan komt
Vengo da ____.
_から来ました
Antwoorden waar je vandaan komt
Quanti anni hai?
おいくつですか?
Vragen hoe oud iemand is
Ho ____ anni.
_歳です
Antwoorden hoe oud je bent
Si
はい
Positief antwoord
No
いいえ
Negatief antwoord
Per favore
お願いします
Uitdrukking om beleefd te klinken
Ecco qui!
はい、どうぞ!
Gebruik je als je iemand iets geeft
Grazie.
ありがとうございます
Iemand bedanken
Grazie mille.
どうもありがとうございます
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
Prego.
どういたしまして
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
Mi dispiace.
ごめんなさい
Zich ergens voor verontschuldigen
Mi scusi.
すみません
Iemands aandacht vragen
Niente.
大丈夫です
Als je een verontschuldiging accepteert
Nessun problema.
問題ないです
Als je een verontschuldiging accepteert
Attenzione!
気をつけて!
Iemand op een gevaar attenderen
Ho fame.
お腹がすきました
Gebruik je als je hongerig bent
Ho sete.
喉が渇きました
Gebruik je als je dorstig bent
Sono stanco.
疲れました
Gebruik je als je moe bent
Mi sento poco bene.
風邪を引きました
Gebruik je als je ziek bent
Non lo so.
分かりません
Je weet het antwoord op de vraag niet
E' stato un piacere conoscerti.
あなたに会えてよかったです
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
Arrivederci!
さようなら!
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

Vorrei fare un reclamo.
クレームを言いたいと思います
Beleefde manier van beklag doen
Chi è il responsabile qui?
責任者はどなたですか?
Erachter komen wie verantwoordelijk is
E' davvero inammissibile!
これは非常に受け入れ難いことだ!
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
Rivoglio indietro i miei soldi!
お金を返してくれ!
Om restitutie vragen
Stiamo aspettando da più di un'ora.
1時間以上私たちは待っています
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

Questo cibo è una merda!
この食べ物はとてもまずい!
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
Questa bibita sa di piscia!
この飲み物は小便の味がする!
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
Questo posto è un cesso!
この場所は糞だ!
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
Questa macchina è un rottame!
この車は倒壊寸前だ!
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
Il servizio fa cagare!
このサービスは最低だ!
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
Ci hanno pelato per bene!
これは完全なぼったくりだ!
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
Cazzate!
これはでたらめだ!
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
Sei un cretino!
お前は馬鹿な奴だ!
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
Non sai un cazzo!
お前は何も知らない!
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
Levati dalle palle!
うせろ!
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
Vediamocela fuori!
外でケリつけようぜ!
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten