Nederlands | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?
Kunt u me alstublieft helpen?
Om hulp vragen
Parlez-vous anglais ?
Spreekt u Engels?
Vragen of iemand Engels spreekt
Parlez-vous _[langue]_ ?
Spreekt u _[taal]_?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
Je ne parle pas _[langue]_.
Ik spreek geen _[taal]_.
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
Je ne comprends pas.
Dat begrijp ik niet.
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

Bonjour !
Hallo!
Standaardbegroeting
Salut !
Hoi!
Informele begroeting
Bonjour !
Goeiemorgen!
Begroeting 's ochtends
Bonsoir !
Goeienavond!
Begroeting 's avonds
Bonne nuit !
Goedenacht!
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
Comment vas-tu ?
Hoe gaat het?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
Bien, merci.
Goed, bedankt.
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
Comment t'appelles-tu ?
Hoe heet je?
Iemands naam vragen
Je m'appelle ___.
Mijn naam is___.
Iemand je eigen naam vertellen
D'où viens-tu ?
Waar kom je vandaan?
Vragen waar iemand vandaan komt
Je viens de ___.
Ik kom uit___.
Antwoorden waar je vandaan komt
Quel âge as-tu ?
Hoe oud ben je?
Vragen hoe oud iemand is
J'ai __ ans.
Ik ben___.
Antwoorden hoe oud je bent
Oui
Ja
Positief antwoord
Non
Nee
Negatief antwoord
S'il vous plaît
Alstublieft
Uitdrukking om beleefd te klinken
Et voilà !
Alsjeblieft!
Gebruik je als je iemand iets geeft
Merci.
Dankjewel.
Iemand bedanken
Merci beaucoup.
Heel erg bedankt.
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
Je t'en prie.
Graag gedaan.
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
Je suis désolé(e).
Het spijt me.
Zich ergens voor verontschuldigen
Excusez-moi.
Pardon.
Iemands aandacht vragen
Cela ne fait rien.
Het is al goed.
Als je een verontschuldiging accepteert
Il n'y a pas de mal.
Geen probleem.
Als je een verontschuldiging accepteert
Attention !
Kijk uit!
Iemand op een gevaar attenderen
J'ai faim.
Ik heb honger.
Gebruik je als je hongerig bent
J'ai soif.
Ik heb dorst.
Gebruik je als je dorstig bent
Je suis fatigué(e).
Ik ben moe.
Gebruik je als je moe bent
Je suis malade.
Ik ben ziek.
Gebruik je als je ziek bent
Je ne sais pas.
Ik weet het niet.
Je weet het antwoord op de vraag niet
Ravi(e) de vous avoir rencontré.
Leuk om je te ontmoeten.
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
Au revoir !
Tot ziens!
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

Je voudrais faire une réclamation.
Ik wil graag een klacht indienen.
Beleefde manier van beklag doen
Qui est le responsable ici ?
Wie is er hier verantwoordelijk?
Erachter komen wie verantwoordelijk is
C'est absolument inacceptable !
Dit is echt onacceptabel.
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
J'exige un remboursement !
Ik wil mijn geld terug!
Om restitutie vragen
Cela fait plus d'une heure que nous attendons.
We wachten al meer dan een uur.
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

La nourriture est infecte !
Dit eten smaakt goor!
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
Cette boisson est imbuvable !
Dit drinken smaakt als pis!
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
C'est pourri ici !
Dit is een schijtplek!
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
Cette voiture est une épave !
Deze auto is een berg schroot!
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
Le service est inadmissible !
De bediening is verschrikkelijk!
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
C'est une grosse arnaque !
Dit is echt afzetterij!
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
C'est des conneries !
Dat is gelul!
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
Crétin fini !
Je bent een stomme idioot!
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
Vous ne savez pas de quoi de vous parlez !
Je begrijpt er geen drol van!
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
Allez vous faire voir !
Lazer op!
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
On va régler ça dehors !
Laten we dit buiten regelen!
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten