Italiaans | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?
Può aiutarmi?
Om hulp vragen
Parlez-vous anglais ?
Parla inglese?
Vragen of iemand Engels spreekt
Parlez-vous _[langue]_ ?
Parla _[lingua]_?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
Je ne parle pas _[langue]_.
Non parlo _[lingua]_.
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
Je ne comprends pas.
Non capisco.
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

Bonjour !
Salve!
Standaardbegroeting
Salut !
Ciao!
Informele begroeting
Bonjour !
Buon giorno!
Begroeting 's ochtends
Bonsoir !
Buona sera!
Begroeting 's avonds
Bonne nuit !
Buona notte!
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
Comment vas-tu ?
Come va?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
Bien, merci.
Bene, grazie.
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
Comment t'appelles-tu ?
Come ti chiami?
Iemands naam vragen
Je m'appelle ___.
Mi chiamo _____.
Iemand je eigen naam vertellen
D'où viens-tu ?
Da dove vieni?
Vragen waar iemand vandaan komt
Je viens de ___.
Vengo da ____.
Antwoorden waar je vandaan komt
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?
Vragen hoe oud iemand is
J'ai __ ans.
Ho ____ anni.
Antwoorden hoe oud je bent
Oui
Si
Positief antwoord
Non
No
Negatief antwoord
S'il vous plaît
Per favore
Uitdrukking om beleefd te klinken
Et voilà !
Ecco qui!
Gebruik je als je iemand iets geeft
Merci.
Grazie.
Iemand bedanken
Merci beaucoup.
Grazie mille.
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
Je t'en prie.
Prego.
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
Je suis désolé(e).
Mi dispiace.
Zich ergens voor verontschuldigen
Excusez-moi.
Mi scusi.
Iemands aandacht vragen
Cela ne fait rien.
Niente.
Als je een verontschuldiging accepteert
Il n'y a pas de mal.
Nessun problema.
Als je een verontschuldiging accepteert
Attention !
Attenzione!
Iemand op een gevaar attenderen
J'ai faim.
Ho fame.
Gebruik je als je hongerig bent
J'ai soif.
Ho sete.
Gebruik je als je dorstig bent
Je suis fatigué(e).
Sono stanco.
Gebruik je als je moe bent
Je suis malade.
Mi sento poco bene.
Gebruik je als je ziek bent
Je ne sais pas.
Non lo so.
Je weet het antwoord op de vraag niet
Ravi(e) de vous avoir rencontré.
E' stato un piacere conoscerti.
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
Au revoir !
Arrivederci!
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

Je voudrais faire une réclamation.
Vorrei fare un reclamo.
Beleefde manier van beklag doen
Qui est le responsable ici ?
Chi è il responsabile qui?
Erachter komen wie verantwoordelijk is
C'est absolument inacceptable !
E' davvero inammissibile!
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
J'exige un remboursement !
Rivoglio indietro i miei soldi!
Om restitutie vragen
Cela fait plus d'une heure que nous attendons.
Stiamo aspettando da più di un'ora.
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

La nourriture est infecte !
Questo cibo è una merda!
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
Cette boisson est imbuvable !
Questa bibita sa di piscia!
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
C'est pourri ici !
Questo posto è un cesso!
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
Cette voiture est une épave !
Questa macchina è un rottame!
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
Le service est inadmissible !
Il servizio fa cagare!
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
C'est une grosse arnaque !
Ci hanno pelato per bene!
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
C'est des conneries !
Cazzate!
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
Crétin fini !
Sei un cretino!
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
Vous ne savez pas de quoi de vous parlez !
Non sai un cazzo!
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
Allez vous faire voir !
Levati dalle palle!
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
On va régler ça dehors !
Vediamocela fuori!
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten