Italiaans | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

Bonvolu helpi min.
Può aiutarmi?
Om hulp vragen
Ĉu vi parolas la anglan?
Parla inglese?
Vragen of iemand Engels spreekt
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Parla _[lingua]_?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Non parlo _[lingua]_.
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
Mi ne komprenas.
Non capisco.
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

Saluton!
Salve!
Standaardbegroeting
Saluton!
Ciao!
Informele begroeting
Bonan matenon!
Buon giorno!
Begroeting 's ochtends
Bonan versperon!
Buona sera!
Begroeting 's avonds
Bonan nokton!
Buona notte!
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
Kiel vi fartas?
Come va?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
Bone, dankon.
Bene, grazie.
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
Kiel vi nomiĝas?
Come ti chiami?
Iemands naam vragen
Mia nomo estas ___.
Mi chiamo _____.
Iemand je eigen naam vertellen
De kie vi estas?
Da dove vieni?
Vragen waar iemand vandaan komt
Mi estas el___.
Vengo da ____.
Antwoorden waar je vandaan komt
Kiom vi aĝas?
Quanti anni hai?
Vragen hoe oud iemand is
Mi havas____jarojn.
Ho ____ anni.
Antwoorden hoe oud je bent
Jes
Si
Positief antwoord
Ne
No
Negatief antwoord
Bonvolu
Per favore
Uitdrukking om beleefd te klinken
Jen!
Ecco qui!
Gebruik je als je iemand iets geeft
Dankon.
Grazie.
Iemand bedanken
Multan dankon.
Grazie mille.
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
Nedankinde.
Prego.
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
Mi bedaŭras.
Mi dispiace.
Zich ergens voor verontschuldigen
Pardonu.
Mi scusi.
Iemands aandacht vragen
Estas bone.
Niente.
Als je een verontschuldiging accepteert
Ne dankinde.
Nessun problema.
Als je een verontschuldiging accepteert
Atentu!
Attenzione!
Iemand op een gevaar attenderen
Mi malsatas.
Ho fame.
Gebruik je als je hongerig bent
Mi soifas.
Ho sete.
Gebruik je als je dorstig bent
Mi lacas.
Sono stanco.
Gebruik je als je moe bent
Mi malsanas.
Mi sento poco bene.
Gebruik je als je ziek bent
Mi ne scias.
Non lo so.
Je weet het antwoord op de vraag niet
Estis agrable renkonti vin.
E' stato un piacere conoscerti.
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
Adiaŭ!
Arrivederci!
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

Mi ŝatus plendi.
Vorrei fare un reclamo.
Beleefde manier van beklag doen
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Chi è il responsabile qui?
Erachter komen wie verantwoordelijk is
Tiu estas plene neakceptebla!
E' davvero inammissibile!
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
Mi volas rehavi mian monon!
Rivoglio indietro i miei soldi!
Om restitutie vragen
Ni atendis dum pli ol horo.
Stiamo aspettando da più di un'ora.
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Questo cibo è una merda!
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
Questa bibita sa di piscia!
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
Tiu estas fekloko!
Questo posto è un cesso!
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
Tiu aŭto estas vrako!
Questa macchina è un rottame!
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
La servo estas aĉa!
Il servizio fa cagare!
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
Ci hanno pelato per bene!
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
Tiu estas feka!
Cazzate!
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
Vi estas stulta idioto!
Sei un cretino!
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Non sai un cazzo!
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
Diablo manĝu vin!
Levati dalle palle!
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
Ni aranĝu tion ekstere!
Vediamocela fuori!
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten