Engels | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

Bonvolu helpi min.
Can you help me, please?
Om hulp vragen
Ĉu vi parolas la anglan?
Do you speak English?
Vragen of iemand Engels spreekt
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Do you speak _[language]_?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
I don't speak_[language]_.
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
Mi ne komprenas.
I don't understand.
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

Saluton!
Hello!
Standaardbegroeting
Saluton!
Hi!
Informele begroeting
Bonan matenon!
Good Morning!
Begroeting 's ochtends
Bonan versperon!
Good Evening!
Begroeting 's avonds
Bonan nokton!
Good Night!
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
Kiel vi fartas?
How are you?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
Bone, dankon.
Good, thank you.
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
Kiel vi nomiĝas?
What’s your name?
Iemands naam vragen
Mia nomo estas ___.
My name is ___.
Iemand je eigen naam vertellen
De kie vi estas?
Where are you from?
Vragen waar iemand vandaan komt
Mi estas el___.
I am from___.
Antwoorden waar je vandaan komt
Kiom vi aĝas?
How old are you?
Vragen hoe oud iemand is
Mi havas____jarojn.
I am___years old.
Antwoorden hoe oud je bent
Jes
Yes
Positief antwoord
Ne
No
Negatief antwoord
Bonvolu
Please
Uitdrukking om beleefd te klinken
Jen!
Here you go!
Gebruik je als je iemand iets geeft
Dankon.
Thank you.
Iemand bedanken
Multan dankon.
Thank you very much.
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
Nedankinde.
You're welcome.
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
Mi bedaŭras.
I am sorry.
Zich ergens voor verontschuldigen
Pardonu.
Excuse me.
Iemands aandacht vragen
Estas bone.
It's OK.
Als je een verontschuldiging accepteert
Ne dankinde.
No problem.
Als je een verontschuldiging accepteert
Atentu!
Watch out!
Iemand op een gevaar attenderen
Mi malsatas.
I am hungry.
Gebruik je als je hongerig bent
Mi soifas.
I am thirsty.
Gebruik je als je dorstig bent
Mi lacas.
I am tired.
Gebruik je als je moe bent
Mi malsanas.
I am sick.
Gebruik je als je ziek bent
Mi ne scias.
I don't know.
Je weet het antwoord op de vraag niet
Estis agrable renkonti vin.
It was nice meeting you.
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
Adiaŭ!
Goodbye!
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

Mi ŝatus plendi.
I would like to make a complaint.
Beleefde manier van beklag doen
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Who is in charge here?
Erachter komen wie verantwoordelijk is
Tiu estas plene neakceptebla!
This is totally unacceptable!
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
Mi volas rehavi mian monon!
I want my money back!
Om restitutie vragen
Ni atendis dum pli ol horo.
We have been waiting for over an hour.
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
This food tastes like crap!
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
This drink tastes like piss!
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
Tiu estas fekloko!
This place is a shithole!
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
Tiu aŭto estas vrako!
This car is a wreck!
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
La servo estas aĉa!
The service sucks!
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
This is a total rip-off!
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
Tiu estas feka!
That is bullshit!
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
Vi estas stulta idioto!
You are a stupid moron!
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
Vi komprenaĉas nenion ajn!
You don't know shit!
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
Diablo manĝu vin!
Piss off!
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
Ni aranĝu tion ekstere!
Let's settle this outside!
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten